Treng du nokon å snakke med?

Livet kan til tider vere krevjande, også i studietida. Då kan det ofte hjelpe å snakke eller skrive med nokon.

Kontakt HVL sin beredskapstelefon ved alvorlege hendingar: 48 11 07 00. Nummeret går til eit døgnbemanna vaktselskap, og som varslar krisegruppa der hendinga er. 

Er det fare for liv, helse og sikkerheit, må du alltid varsle brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) først!