Hybel i Bergen

Er du på jakt etter studentbustad?

Studentbustad

Som student i Bergen kan du søke om bustad gjennom Studentsamskipnaden på Vestlandet. Dei tilbyr 4396 hyblar både i og like utanfor Bergen sentrum, og har bustadar både for einslege, par og for barnefamiliar.

Får du ikkje skaffa deg bustad innan studiestart, tilbyr dei overnatting i sovesal. Tilbodet gjeld studentar som søker om bustad hos studentsamskipnaden, eller som ventar på å flytte inn i ein slik bustad.

Sjekk meir informasjon og søk om bustad på nettsida.

Leige privat

Det er mange studentar som vel å leige privat. Det er vanlegvis dyrare på den private leigemarknaden, og prisane aukar jo meir sentralt du ønsker å bu. Mange vel å bu saman med andre studentar i kollektiv, noko som normalt vil vere billegare enn om du bur åleine.

Dei mest vanlege nettsidene er hybel.no og finn.no. Her kan du også legge ut annonse «ønskes leid». Du kan også finne informasjon på trykk i Bergens Tidende (BT) og i Bergensavisen (BA).

Kva er viktig å tenke på?

Vi rår deg til å søke etter bustad så tidleg som mogeleg. Akkurat rundt semesterstart kan det vere vanskeleg å finne hybel.

Ikkje ta til takke med ein bustad med for dårleg branntryggleik. Tenk branntryggleik når du leiger!

Korttidsleige på Montana

Bergen Hostel Montana har reduserte leigeprisar for studentar ved HVL.