15 fremragende A-mennesker i Haugesund

Hardt arbeid gir ofte god uttelling. Ved campus Haugesund fikk 15 studenter toppkarakteren A på sin avsluttende bacheloroppgaver innen økonomi og administrasjon.

- Å oppnå høyeste karakter på bacheloroppgaven krever dyktige studenter, målrettet og strukturert innsats og godt samarbeid gjennom semesteret, sier studieleder Tone Merete Brekke.  

Denne våren har studentene jobbet med sine oppgaver og problemstillinger. Mange av dem i kopling med arbeidslivet. Og nå i juni kom resultatet.

- Hardt arbeid skinner gjennom i innleveringene. Drevne sensorer har allerede etter gjennomlesing av bacheloroppgaven en klar oppfatning av hvordan resultatet vil bli, men for studentene er det først etter presentasjonen og utspørringen at karakteren blir klar.

- Av 27 innleverte bacheloroppgaver innen økonomi og administrasjon ved campus Haugesund oppnådde hele seks grupper, totalt 15 studenter, karakteren A. På avslutningen fikk disse studentene en liten oppmerksomhet hver i form av et gavekort.

- Flere av studentene skal nå rett videre på masterstudier både i Stavanger og Bergen, mens andre blir igjen i regionen og bidrar til verdiskaping.

- Studentene er blant de første som får vitnemål utstedt av HVL, så det er også ekstra kjekt, oppsummerer studieleder Tone Merete Brekke.