2,9 millioner kroner til prosjektet «Blå åker»

Høgskolen på Vestlandet har fått tildelt midler fra Kompetanse Norge til å styrke den økonomiske og digitale kompetansen til havbruksnæringen i Ryfylkeregionen.

Prosjektet «Blå åker» er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen på Vestlandet som prosjektleder og kunnskap- og kompetanseleverandør, Ryfylke IKS ved MOR-prosjektet som promotor for kompetanseheving i Ryfylkeregionen samt havbruksaktørene Grieg Seafood ASA, Bremnes Seashore AS og Sterling White Halibut AS som alle har lokaliteter og aktivitet i Ryfylkeregionen.

– På alle måter er dette et spennende spinn-off-prosjekt som ble dyrket frem gjennom det allerede gode samarbeidet vi har med MOR-prosjektet og Ryfylke IKS, sier assisterende instituttleder ved Institutt for økonomi og administrasjon i Haugesund Tone Merete Brekke.

Instituttet har tidligere fått ekstern støtte fra Kompetanse Norge til å bygge opp et studietilbud innen digital markedsføring og kommunikasjon («Eit Digitalt Ryfylke») rettet mot både privat og offentlig næringsliv i Ryfylkeregionen.

Det nye prosjektet som har fått navnet «Blå åker» er målrettet mot virksomheter i havbruksnæringen, en næring som er viktig både for Ryfylkeregionen, Vestlandet samt hele Norge og som har en sterk og solid internasjonal orientering.

– Prosjektet er nytenkende og praksisnært og kombinerer kunnskap og kompetanseleveranser fra UH-sektoren med kunnskap og kompetanse fra praksisfeltet i havbruksvirksomhetene, forklarer Brekke.

De tre havbruksaktørene vil sammen være utviklingspartnere i prosjektperioden, samtidig som de stiller med intern kompetanse på fagområder der virksomhetene har interne ressurspersoner på aktuelt fagområde. I tillegg deltar havbruksaktørene med studenter i utprøving av studietilbudet. Ryfylke IKS ved MOR-prosjektet vil ha en rolle som koordinator og bindeledd mellom høgskolen og virksomhetene.

Prosjektet har fått en tildeling på 2,9 millioner og skal i løpet av perioden 2021–2023 utvikle og pilotere fire frittstående emner på 15 studiepoeng, der samtlige emner gir et påfyll innen økonomisk og administrativ kunnskap samt ferdigheter og kompetanse innenfor en digital ramme.

– Innsikt i og anvendelse av økonomiske styringssystem, kvalitetssystem og forvaltningssystem forutsetter digital kompetanse, og gjennom studiet vil det også være et sterkt fokus på videreutvikling og koordinering av eksisterende og fremtidige digitale systemer, nøkkeltall og mål. Vi ser for oss å starte opp med en 15 studiepoeng-modul innen økonomisk styring i havbruk allerede i 2021.

Selve utviklingsarbeidet vil starte umiddelbart og forhåpentligvis kan instituttet starte pilotering av det første emnet allerede i løpet av høsten 2021. Studietilbudet vil være samlingsbasert i Ryfylke kombinert med digital undervisning og skal kunne kombineres med jobb.

– Vi er svært glade for å ha fått til dette sammen med gode samarbeidspartnere, og ser frem til en innholdsrik prosjektperiode med høyt læringstrykk. Vi vil i utgangspunktet dra veksler på vårt sterke fagmiljø på Institutt for økonomi og administrasjon i Haugesund, Bergen og Sogndal, men legger også opp til at dette prosjektet kan bidra til styrket samarbeid på tvers av institutt og fakultet i HVL med utgangspunkt i campus Haugesunds geografiske nærhet til Ryfylkeregionen, sier Brekke.