Årets lærebokpris til Jarle Sidney Diesen

Førsteamanuensis Jarle Sidney Diesen ved Institutt for bio - og kjemiingeniørfag har skrevet den første læreboken på norsk om organisk kjemi. Sammen med medforfatter Alexander H. Sandtorv har han fått Universitetsforlagets lærebokpris.

Juryen fremhever at læreboken legger opp til at studentene kan reflektere og forstå og dermed gjøre stoffet til sitt eget.

Grunnboken om moderne organisk kjemi er på over 600 sider. Juryen sier at dette er et meget krevende prosjekt, og at forfatterne med denne lærerboken utfordrer utgivelser på store og internasjonale forlag.

Juryen legger også vekt på at de to forfatterne er sterke og erfarne forelesere og gode formidlere.

Diesen og Sandtorv er lidenskapelig engasjert i organisk kjemi, og Diesen fikk årets foreleser-pris ved høgskolen høsten 2012.

– Jeg er veldig glad for den anerkjennelsen det er å få en sånn pris. Det er viktig for meg og min medforfatter at vi kan hjelpe studentene til å knekke koden og forstå faget på en bedre måte, sier Jarle Sidney Diesen.