Ekstraordinært styremøte

Høyringsvara til ny UH-lov og styringspolitikk skal handsamast i det ekstraordinære styremøtet i HVL onsdag 3. juni.

Fristen for å levere høyringssvar til Regjeringa for NOU 2020: Ny UH-lov og stortingsmelding om styringspolitikken for UH-sektoren er 5. juni. Sidan neste ordinære styremøte i HVL er 18. juni vert det sett opp eit ekstraordinært styremøte onsdag 3. juni. Dette for å avklare innspel som har komme inn i samband med sirkulasjon av endelege høyringsinnspel. 

Møtet er satt opp på Zoom kl. 08:30-09:30 og sakene ligg ute i opengov.

Opptak frå møtet blir gjort tilgjengeleg i etterkant av møtet på denne nettsida. 

Av formelle grunnar vert sakene og satt opp som orienteringssaker til styremøtet den 18. juni.