Får millionstøtte til grønt energiprosjekt

Mandag kunngjorde Forskningsrådet at HVL får i overkant av tre millioner kroner som samarbeidspartner i Statnetts innovasjonsprosjekt PROWD.

Midlene kommer som en del av regjeringens og Forskningsrådets satsingsområde Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), der de totalt skal investere rundt 400 millioner.

PROWD er et av åtte energiprosjekt som fikk tilslag denne uken. Professor Reza Arghandeh ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, er leder for HVLs deltakelse i samarbeidet.

– PROWD-prosjektet er en fantastisk mulighet for oss til å jobbe side om side med Statnett og andre elektrisitets- og strømselskap, for å lære mer om deres teknologibehov i praksis. Vårt mål er å utvikle algoritmer gjennom kunstig intelligens, som hjelper Statnett til å overvåke strømlinjer ved bruk av satellitter. De fleste kraftlinjene i Norge går på tvers av skogområder, og vi vil forsikre oss om at vi beskytter miljøet samtidig som vi har lyset på, forklarer Arghandeh.

Vil skape nye grønne arbeidsplasser

Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av IPN-søknader, slik at prosjektene kan komme fort i gang. Hensikten er å legge til rette for grønn omstilling og øke konkurransekraften til norsk næringsliv.

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise seg etter koronakrisen og omstille seg i grønn retning. Vi skal skape nye arbeidsplasser, og da spesielt i de delene av næringslivet der vi allerede har solid kompetanse. Ikke minst gjelder dette en sterk og teknologitung energisektor, uttaler olje- og energiminister Tina Bru i forbindelse med denne ukens tildelinger.   

Utløser antagelig flere midler til HVL

Kostnadsrammen for PROWD er på 34,8 millioner kroner, og den samlede støtten fra Forskningsrådet er på 16 millioner kroner. I tillegg er Agder Energi og Tensio med å finansiere prosjektet. Ved siden av Høgskulen på Vestlandet er de øvrige samarbeidspartnerne Norsk institutt for naturforskning, Stiftelsen Norges geotekniske institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Stormgeo AS og Independent Insulation Group (i2g).

Støtteordningen for IPN er lagt opp slik at næringsaktørene selv må ta en del av kostnadene, hvilket betyr at HVL og Reza Arghandehs forskning antagelig vil få mer økonomisk støtte.

Utvikler tjenester til et bredt marked

På Statnetts nettsider forteller FoU-programleder Ingeborg Buchalik at de her helt avhengige av de statlige midlene for å gjennomføre prosjektet slik det foreligger.

– Støtten fra Forskningsrådet er avgjørende for å sikre bred deltakelse fra flere fagmiljøer og bedrifter, som vil bidra til at løsningene kan dekke behov både hos Statnett og for nett på lavere spenningsnivå. I tillegg kan det utvikles tjenester som kan tilbys ut i et bredt marked, sier Buchalik i Statnett.