Får millioner til maritim forskning

HVL har fått tilslag på flere forskningssøknader den siste tiden. I dag stod jubelen i taket ved campus Haugesund. Nye friske millioner til forskning på menneskets rolle i autonome skip er ikke hverdagskost.

Dekan Anne Robbestad og prosjektleder Margareta Lutzhoft smiler godt over gjennomslaget hos Norges Forskningsråd. God faglig jobbing over tid lønner seg, og en bedre julegave går det knapt an å få.

- Dette er veldig kjekt og det betyr mye for både fagmiljøet vårt, for HVL og for de andre samarbeidspartnerne våre i den maritime næringen.

Margareta Lutzhoft forteller at det meste av forskningen på autonome skip har hatt en mer teknisk tilnærming. I det nye HVL-prosjektet skal de menneskelige sidene mer frem.

Hun utdyper:

- Hvordan blir femtiden med førerløse skip og hvordan kan vi forberede oss best mulig? Det handler om å finne ut av hvilke utfordringer vi står overfor både som sjøfolk, som rederi og myndigheter. Hvordan må vi designe de nye jobbene? Hvordan ivaretar vi sikkerheten? Hvilke ferdigheter trenger sjøfolkene?

- Vi ønsker å gå i dybden på disse spørsmålene og finne svar.

Prosjektet skal gå over tre år og Kystverket og Sjøfartsdirektoratet i Haugesund er koplet tett på.

- Å jobbe sammen om relevante og aktuelle problemstillinger og bygge kunnskap i fellesskap er viktig, mener dekan Anne Robbestad og prosjektleder Margareta Lutzhoft.

De presiserer at det nye prosjektet ikke bare handler om forskning.

- Vi skal også bringe dette inn til studentene gjennom masteroppgaver og ny og oppdatert kunnskap i undervisningen.

Det er det nye instituttet for nautikk ved campus Haugesund og forskningsprogrammet MarSafe som er ankerfeste i prosjektet sammen med de andre institusjonene i det nasjonale MARKOM-samarbeidet. I prosjektet ligger det inne en stilling som doktorgradsstipendiat og en kvalifiseringsstilling inn mot professor.

- Det vil bidra til å bygge fagmiljøet vårt sterkere og bredere.

Prosjektleder og professor Margareta Lutzhoft er ekstra glad for kvinneperspektivet i prosjektet.

- Vi er tre kvinner i prosjektledelsen. Meg fra akademia og to i fra den maritime næringen.