Flimrende skjermer hjelper barn med lese- og skrivevansker

Barn med lese- og skrivevansker som blir eksponert for tekst på flimrende skjermer, såkalt hvit piksel støy, både leser og husker bedre det de har lest. Det viser en ny studie utført av HVL-professor Göran Söderland.

Det er første gang en slik sammenheng er påvist mellom visuell støy og kognitive evner som hukommelse og leseferdigheter hos barn med lese- og skrivevansker.

– Den visuelle støyen vi har utsatt barna for, også kalt hvit piksel støy, kan sammenlignes med å gi barn briller, effekten på lesingen hadde umiddelbar virkning, forteller forsker Göran Söderlund.

Funnene ble nylig publisert i det internasjonale topptidsskriftet Brain and Behavior.

Söderlund har tidligere funnet at barn med konsentrasjonsvansker og eller ADHD, som blir utsatt for auditiv støy, konsentrerer seg bedre og løser kognitive oppgaver bedre.

Göran Söderlund färg2_700x400.jpg

11-åringer testet  

Studien er utført på om lag 80 skolebarn på mellomtrinnet i Småland i Sverige. Barna som deltok, ble plukket ut etter en leseferdighetstest blant 600 skolebarn.

Deltagerne var i gjennomsnitt 11 år og ble delt inn i tre ulike grupper: de gode leserne, de med noen lesevansker og de med store lesevansker.

Barna fikk i oppgave å lese 12 ord der de ble utsatt for fire ulike nivåer av visuell støy: ingen støy, lite støy, litt mer støy og mye visuell støy.

Testen bestod i å se hvor mange av ordene barna kunne lese korrekt, og også å finne ut hvor mange av ordene de kunne gjenta.

lesetekst_700x300.jpg

Visuell støy øker leseevne og hukommelse

Barn med fonologiske vansker, altså de som sliter med å koble lyd og bokstav, var de som presterte tydelig bedre når de ble utsatt for hvit piksel støy.

Funnene viser at disse barna både scoret høyere på leseprestasjon – de leste korrekt, men også på hukommelse i ettertid om hva de hadde lest.

– Det er første gang en har påvist effekter på høyere kognisjon, i dette tilfellet både lesing og minnet, ved bruk av visuell støy, sier professor Göran Söderlund.

Viktig med riktig mengde piksel støy

Forsker Göran Söderlund forteller at barna ble eksponert for ulike mengder pikselstøy, og at funnene de gjorde viser at mengden støy barna blir påført er avgjørende for barnas leseevne og hukommelse.

– Du kan sammenligne det vi har gjort med det å være nærsynt og trenge briller. Vi så at da vi eksponerte barna for middels støy leste de bedre. Men uten støy og med mye støy så leste de dårligere.

– Dette funnet viser at barn med lese- og skrivevansker gjennom et utrolig enkelt grep kan få hjelp. Ved å justere skjermer på skolen eller hjemme kan vi løse deres problem med en gang, håper vi. Dette er den første studien i sitt slag og det krever flere studier, sier Söderlund.

Vil forske videre effekten av visuell støy

Söderlund vil nå forske videre på om visuell støy også kan effektivisere treningen av barn med lese- og skrivevansker

Her ønsker han å se videre på effekten av å benytte hvit piksel støy rettet mot barn som sliter med lesevansker. Han håper at nye studier kan gi svar på om trening med visuell støy over lengre tid kan føre til varige endringer i hjernen hos barn med lesevansker.

– Det er verdt å undersøke. Vi vet det ikke. Og dette er grunnforskning og vår første studie. Men funnene våre viser at barna fikk umiddelbar hjelp, og da er det viktig å gå videre med nye studier for å avdekke om dette enkle tiltaket, som alle kan gjøre på sin egen laptop, faktisk er noe som gir varig hjelp til disse barna, avslutter Söderlund.