Fremtiden på havet er grønn og selvkjørende

I dag ble Norges nye testområde for autonome fartøy lansert, og HVL er med når verdensledende teknologier til havnæringene skal utvikles på Haugalandet.

Sjøområdet Sletta, Smedasundet og Karmsundet blir Norges nye testområde for fjernstyrte teknologier og autonome fartøy.

– Dette testområdet for autonome fartøy kommer til å vises igjen internasjonalt. Verden ser til Norge når det gjelder utviklingen av nye teknologier til havnæringene. Her kobler vi digitalisering og automatisering med utviklingen av nye energiløsninger for maritim næring og flytende havvind. Alt i alt skal dette gi Norge en enda bedre posisjon i det internasjonale kappløpet, sa Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund kommune under lanseringen.

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket har godkjent det nye nasjonale testområdet, og i dag ble det offisielt åpnet av energiminister Tina Bru under Energirikekonferansen i Haugesund. Tidligere på dagen signerte de 19 partnerne som står bak etableringen, avtalen på HVL sitt maritime simulatorsenter ved campus Haugesund.

lansering_nasjonalt_testområde_signering.jpg
Partnerskapet som skal samarbeide om området representerer hele verdikjeden som trengs for å teste ut fjernstyring og autonome teknologier på en sikker måte til sjøs. I dag ble samarbeidsavtalen signert på HVL sitt maritime simulatorsenter ved campus Haugesund. (Foto: Terje Rudi)

Kobler sammen grønn skipsfart, havvind og autonomi

NCE Maritime CleanTech har ledet arbeidet med å få på plass det nye testområdet som kan løfte frem nye teknologier til havs.

– Dette området er helt unikt, fordi det er det første området som gir muligheten til å teste løsninger både på åpent hav og i et av Norges mest trafikkerte skipsleier. Gjennom godt innovasjonssamarbeid i næringsliv, utdanning og forskning kan vi få til svært mye på tvers av næringer, sier prosjektleder Veronica Haugan i NCE Maritime CleanTech.

– I tillegg skjer dette i et område hvor en er lengst framme i utviklingen av grønne løsninger for skipsfarten, og hvor en også bygger opp en global satsing på flytende havvind. Tre framtidige eksporteventyr blir altså koblet sammen: grønn skipsfart, havvind og autonomi, påpeker Haugan.

Setter mennesket i sentrum

Professor i nautiske operasjoner, Margareta Holtensdotter Lützhöft, har jobbet mye med autonome fartøy og leder innsatsen fra HVL.

– Høgskolen på Vestlandet med sin nautikklinje innehar svært høy kompetanse både innen maritime operasjoner og innen autonomi. I det nye testområdet skal høgskolen bidra med et vitenskapelig, menneskesentrert og pedagogisk perspektiv, samt bidra med evaluering av prototyper, forteller Lützhöft.

Hun er også leder for HVL sitt maritime forskningssenter Maritime Competence and Test Cluster Haugesund (MarCATCH) og mener et slikt samarbeid er nokså unikt i akademisk sammenheng.

– Det er dette man kaller «triple helix», der både industrien, det offentlige og akademia er med. Alle har litt ulike perspektiv og dette gjør samarbeidet svært spennende og innovativt. Nå ønsker vi å teste ut en elektrisk og ubemannet passasjerferge mellom Karmøy, Haugesund og øyene utenfor. Her vil HVL ha mye å bidra med, ikke minst ved å sette mennesket i sentrum.

Vil være den første flaggstaten med et ubemannet skip i kommersiell drift

Det er Sjøfartsdirektoratet og Kystverket som formelt har godkjent etableringen av det nye området. Begge er nasjonale institusjoner med tilholdssted i Haugesund. De ser frem til å følge opp resultatene som skal komme fra testaktivitetene.

– Testområdet vil, sammen med de øvrige testområdene i Norge, bidra til at norsk industri kan ta en ledende posisjon innen løsninger for autonome operasjoner i maritim sektor. Utviklingen av utslippsfrie og automatiserte løsninger for sjøtrafikk pågår med stor kraft. Norge har ambisjoner om å lede an i dette arbeidet internasjonalt, og Sjøfartsdirektoratet har mål om å bli den første flaggstaten med et ubemannet skip i kommersiell drift, understreker Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør.

Få utfordret teknologien i reelle miljø

Også Kystverket følger arbeidet tett, og har egne planer for bruk av det nye testområdet.

– Kystverket har allerede planer for å gjøre testing av nye teknologier. Dette håper vi kan sørge for ny kunnskap som kan deles med bedriftene. I dette testområdet finnes også en av Norges mest trafikkerte skipsleier, i Karmsundet, så her vil vi virkelig få utfordret teknologien i reelle miljø, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Nasjonalt løft for grønne satsinger

Partnerskapet som skal samarbeide om området representerer hele verdikjeden som trengs for å teste ut fjernstyring og autonome teknologier på en sikker måte til sjøs.

– Automatiserte teknologier representerer muliggjørende teknologier for grønn omstilling i skipsfarten. Selvkjørende båter vil kunne bidra til å få frem utslippsfrie og mer energieffektive aktiviteter til sjøs, avslutter prosjektleder Veronica Haugan fra NCE Maritime CleanTech.

Testområdet er operativt fra i dag. De 19 involverte partnere i det sterke offentlig-private samarbeidsinitiativet er: Haugesund kommune, Karmøy kommune, Karmsund Havn, Kopervik Havn, Høgskolen på Vestlandet, NORCE, Deep Ocean, Massterly, Zeabuz, Marine Energy Test Centre, Simsea Real Operations, Reach Subsea, SEAM, Brødrene Aa, Kolumbus, ITS Norway, Haugesund brannvesen, Sustainable Energy katapultsenter og NCE Maritime CleanTech.

Denne saken er basert på en pressemelding produsert av Håvard Tvedte ved NCE Maritime CleanTech.