Høgskulen på Vestlandet skal lede Cochrane Norway

Høgskulen på Vestlandet tar over ansvaret for Cochrane Norway fra Folkehelseinstituttet. Førsteamanuensis Kristine Berg Titlestad vil lede det geografiske senteret i Norge.

Cochrane er en internasjonal, ideell organisasjon som har som mål å hjelpe folk med å ta velinformerte beslutninger i spørsmål knytte til helse og velferd.

Organisasjonen jobber med å utarbeide, oppdatere og sikre lett tilgang til systematiske oversikter om effekten av ulike helsetiltak. Et eksempel er arbeidet Cochrane gjorde under Covid-19 pandemien, der organisasjonen utarbeidet flere oversikter over smitteverntiltak.

Norge er en svært viktig bidragsyter

Den norske delen av organisasjonen har vært ledet av Folkehelseinstituttet, men nå overtar Høgskulen på Vestlandet (HVL) lederskapet i Cochrane Norway.

I den forbindelse hadde HVL besøk av sjefsredaktør i Cochrane, Karla Soares-Weiser.

- Norge er en svært viktig bidragsyter til Cochrane og jeg er veldig glad for at HVL har sagt ja til å lede det geografiske senteret i Norge, sa Soares-Weiser da hun besøkte HVL.

- Vårt mål er å bidra med kunnskap for å løse de viktigste utfordringene innenfor helse- og sosialfeltet og for å nå FNs bærekraftsmål. Vi skal ha høy kvalitet på produktene vi leverer, men også levere så raskt som mulig, sa hun videre.

Bilde: Sjefsredaktør i Cochrane, Karla Soares-Weiser (nr. 2 foran fra v.), besøkte nylig HVL. Prodekan for forskning Christine Øye (nr. 1 foran fra v.) og prodekan for samhandling Monica Wammen Nortvedt (nr. 3 foran fra v.) deltok også under besøket sammen med en større delegasjon fra HVL. 

Cochrane har et eget bibliotek, Cochrane- biblioteket, med over 9000 systematiske oversikter. 181 land har tilgang til biblioteket. Målet er at produktene deres skal være tilgjengelig for alle.

En stor ære

Førsteamanuensis Kristine Berg Titlestad skal lede det geografiske senteret i Norge. Hun er utdannet vernepleier, har flere videreutdanninger og en master i kunnskapsbasert praksis i helsefag. 

- Det er en stor ære å ta over lederansvaret i Cochrane Norway, sa Titlestad under besøket.

- Mengden av forskning som publiseres hver dag er enorm, og vi skal fremme viktigheten av å oppsummere kvalitativ forskning, så vel som kvantitativ forskning. I tillegg til problemstillinger innenfor helse, vil vi ha særlig oppmerksomhet på sosialfaglige problemstillinger som er relevant for velferdstjenestene, sa hun. 

I tillegg til geografiske enheter i mange land, består Cochrane også av en rekke tematisk grupper. Gruppen «Cochrane People, Health Systems and Public Health», ledes av Simon Lewin ved NTNU, og vil være en viktig samarbeidspartner for HVL i dette arbeidet.

Sterkt kunnskapsmiljø ved HVL

Titlestad understreket at HVL har et sterkt kunnskapsmiljø innenfor kunnskapsoppsummeringer og et unikt masterprogram i kunnskapsbasert praksis som ikke finnes andre steder i landet. Masterprogrammet har også blitt lagt merke til utenfor Norges grenser.  

- Representanter fra Cochrane Irland jobber med å utvikle et lignende masterprogram og de planlegger å komme til HVL neste år for å lære mer om masterprogrammet, sa Titlestad.

Er du interessert i å lære mer om Cochrane og arbeid med retningslinjer?

21. november, arrangerer Cochrane Norway og Cochrane South Africa webinar om hvordan en kan bruke kvalitative kunnskapsoppsummeringer i arbeidet med retningslinjer. Professor ved HVL, Claire Glenton, har vært rådgiver ved utarbeidelse av flere av Verdens helseorganisasjon sine retningslinjer og vil gi et innblikk i dette arbeidet. Meld det på webinaret her.