Katrine Aasekjær fikk HVL sin pris for utdanningskvalitet for 2019.

Aasekjær jobber i fagseksjonen “Master i jordmorfag og helsesykepleier” ved Institutt for helse og omsorgsvitskap og ved Senter for kunnskapsbasert praksis.

Fagjuryen for prisen trekker frem at Katrine Aasekjær har vært ledende i sitt fagmiljø i å utvikle kvaliteten på videreutdanningen i kunnskapsbasert praksis (KBP), samt på mastergradene i KBP og innen jordmorfag.

Hun er vinner blant nærmere 90 nominerte, og juryen sier i sin begrunnelse at hun er den som fyller alle kriteriene for denne prisen.

Videre i juryens begrunnelse heter det: «Hun har jobbet systematisk med utviklingen av mastergradsemnet «Vitskapsteori, forskingsetikk og metode (MAMET500)». Emnet er et flaggskip ved Fakultet for helse- og sosialvitskap innen digital læring og Aasekjær har i tett samarbeid med kollegaer lykkes i å gi studentene undervisning av høy faglig kvalitet».

Nominasjonen viser at Aasekjær er en underviser som engasjerer studentene med varierte og praksisnære undervisningsformer. Hun tar i bruk VR-simulering, og lager instruksjonsvideoer og podcaster. Aasekjær har også vært en foregangsperson når det gjelder digital kommunikasjon og evalueringsopplegg med sine studenter.

Aasekjær er også en kandidat som utøver en forskningsbasert pedagogikk som er oppdatert på den nyeste kunnskapen på fagfeltet.

Innen simuleringspedagogikk kunnskapsbasert praksis, samarbeider hun med Karonlinska instituttet og McMaster University. Disse er ledende i verden innenfor disse fagfeltene.