Klarsignal for byggestart på Kronstad

Kunnskapsdepartementet har gitt klarsignal til å bygge eit nytt bygg på Kronstad. Byggeprosjektet kan starte allereie i januar 2018.

– Dette er ein svært viktig dag for oss ved HVL i Bergen, og vi ser fram til at alle studentar og tilsette no skal få samlast på ein stad, seier rektor Berit Rokne. Ho meiner at dette er ein viktig del av campusutviklinga på Kronstad. 

I 2014 flytta høgskulen inn i nytt høgskulebygg på Kronstad, men bygget var allereie for lite ved innflyttinga og resulterte i at om lag 2000 studentar og 300 tilsette fekk studiestad i Møllendalsveien. 

Innflytting 2020

No er det klart at ventetida for samlokaliseringa på Kronstad er over. I 2020 blir  studiestad Møllendalsveien avvikla, når det nye bygget står ferdig på Kronstad. 

Bygget er på 14 300 kvm BRA og har plass til 2500 studentar og 300 tilsette. Statsbygg er byggherre og totalentreprenør er Kruse Smith. 

Fakta om bygget:  

  • 4 auditorier
  • 13 seminarrom
  • 52 grupperom
  • 7 lesesalar
  • 300 arbeidsplassar  

 Sjå kven som vann arkitektkonkurransen.