Komplett maritimt utdanningsløp i Haugesund

I dag startet de første studentene på HVL sin ferske masterutdanning i maritime operasjoner. Masterutdanningen i Haugesund er internasjonal og i samarbeid med den tyske høgskolen i Emden/Leer. Se film og hør hva studenter og lærere synes.


- Med denne mastergraden kan vi endelig tilby et fullt utdanningsløp for studentene våre. I tillegg vil utdanningen bidra med relevant kompetanse for våre samarbeidspartnere i arbeidslivet, forteller studieleder Johanne Marie Trovåg i HVL.

- Fire av studentene har bakgrunn fra ingeniørutdanning, mens resten har maritim bakgrunn. Sju av de 22 studentene er internasjonale.

Hun forteller at studiet er samlingsbasert og at alle emnene kjøres i gang på første samling.

Denne masterutdanningen bygger bro mellom bachelorutdanningen vår og doktorgraden i nautiske operasjoner som vi fikk godkjent i fjor sammen med Universitetet i Tromsø, NTNU Ålesund og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Johanne Marie Trovåg, studieleder Nautikk HVL

God stemning ved oppstart i Haugesund.

Første semester går i Haugesund, mens andre semester går i Leer. I tredje semester velger studentene seg en profil.  I Haugesund tilbyr man «subsea/offshore operations», mens i Emden/Leer har en retningen kalt «sustainable operations».

Foruten maritime operasjoner vil den nye utdanningen ha emner innen skipsteknologi og ledelse.  I dagens internasjonale maritime industri er de teknologiske, operasjonelle og ledelsesrelaterte aspektene flettet sammen og teknologi og ledelse er til stede i alle maritime operasjoner. Dette er et gjennomgående tema i masterutdanningen.

Målet er å gå i dybden på maritime operasjoner og utdanne studenter som er i stand til å forbedre og videreutvikle slike operasjoner både når det gjelder sikkerhet og effektivitet - til sjøs og på land.

Den nye masterutdanningen har blitt til i rekordfart. Høsten 2015 begynte de første samtalene og nå er studiet klart for oppstart.

All undervisning vil være på engelsk.


Dekan Anne Robbestad åpnet masterutdanningen.