Landets laveste strykprosent på sykepleierfag

Sykepleierstudentene ved HVL i Bergen har lavest strykprosent i hele landet på de nasjonale prøvene. Gode forelesere som bruker studentaktive metoder i undervisningen får mye av æren for dette.

Ved HVL i Bergen var strykprosenten på 8,1 prosent det siste året. Strykprosenten på landsgjennomsnitt ligger på 21,9 prosent.

På laboratoriet fra første dag

El Houcine Messaoudi og Fred Ivan Kvam ved institutt for helse- og omsorgsvitskap, ble feiret sist fredag for sine bidrag med god undervisning og arbeidskrav som fremmer læring hos studentene.

Hva er suksessfaktorene bak den lave strykprosenten?
– Vi tror det har mye å si at vi følger studentene tett og at de får arbeidsoppgaver helt fra dag èn i studiet. Vi har en tydelig plan for dem, og vi forventer mye av studentene. De må for eksempel levere journaler etter alle laboratorieøvelser sånn at de får bearbeidet det har gjort i praksis, og de får skriftlige tilbakemeldinger på disse, forklarer Kvam.

Disse laboratorieøvelsene, innlevering av journaler, tester i Canvas og studiegrupper med oppgaveløsning med er obligatoriske mens forelesningene er frivillige for studentene.

Både Messaoudi og Kvam er selv utdannete sykepleiere med doktorgrad i human fysiologi fra det medisinske fakultet i Bergen, og har referansepunkt fra praksis i sykepleieryrket. Kvam forteller at de derfor kan svare studentene på mange spørsmål de ikke nødvendigvis finner svar på i pensumlitteraturen.

Kvam presiserer at det er høye krav for å bli sykepleierstudent ved HVL i Bergen, og at studentene er flinke og motiverte i utgangspunktet.

Institusjonsbidrag

I forbindelse med nasjonal eksamen har NOKUT de to siste årene beregnet et såkalt institusjonsbidrag. Det vil si at studentene blir kartlagt med hensyn til karakternivå når de kommer inn på studiet, og dette blir sammenlignet med karakteren de oppnår på eksamen.

– Her har vi levert solide bidrag. Der vi har studenter på høyt karakternivå i utgangspunktet, har vi løftet dem enda høyere, sier Kvam. I tillegg viser det seg at vi også har løftet de svakeste til et høyere nivå.

Fagseksjonsleder ved instituttet, Marianne Fjose, er veldig stolt over både foreleserne og studentene på sykepleiefaget.

– Det er hyggelig å kunne gi en fortjent ros til dyktige og engasjerte kolleger, sier hun.