Lars Coenen er blant verdens mest siterte forskere også i 2022

For tredje året på rad er professor Lars Coenen på listen over verdens mest siterte forskere.

Coenen er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med bærekraftig omstilling i samfunnet. 

Forskningen hans ligger i krysningspunktet mellom innovasjon, regional utvikling og bærekraft.

Spesielt har han forsket på hvilken betydning regionale forhold har for grønne omstillinger, og på hvordan industrien kan omstille seg. 

Håper på større anerkjennelse blant beslutningstakere

– Jeg er beæret og glad for at forskningen min blir anerkjent av mine akademiske kolleger.

– Jeg håper imidlertid at beslutningstakere ser viktigheten av vitenskapelig kunnskap, på tvers av alle disipliner, og at det vil bli større anerkjennelse blant dem for å gjøre dem bedre i stand til å håndtere den nåværende klimakrisen, sier han.

Coenen er en av 26 norske forskere som har nådd opp på listen i år.

Coenen er ansatt som professor i innovasjon og bærekraftig omstilling og er en del av en større forskningsgruppe ved Mohnsenteret som jobber med denne tematikken. Han er også involvert i det tverrfakultære doktorgradsprogrammet i  Ansvarlig innovasjon og regional utvikling ved HVL.