Masterstudentene Randi-Marie og Jonas vil gi barn på sykehus større eierskap til egen sykdom

– Verktøyet vårt gir barn muligheten til å skape sin egen historie knyttet til sykehusoppholdet, sier Randi-Marie Pedersen, masterstudent ved Innovasjon og entreprenørskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Sammen med medstudent Jonas Juul Hermansen skal Pedersen lansere et nytt digitalt verktøy som de har kalt Adfectus – latin for følelser. De to beskriver Adfectus som et kommunikasjonsverktøy for barn, der barn kan lage seg selv som en avatar og gjennom den kommunisere med blant annet helsepersonell.

Kommunikasjonen går begge veier – barna skal både få informasjon på en relaterbar måte, gjennom bilder og illustrasjoner – og de skal selv kunne respondere og kommunisere.

– I første omgang lager vi Adfectus for barn som er under psykiatrisk behandling og rehabilitering. De kan lage seg selv, sine foreldre og venner, i tillegg til helsepersonell, i avatar-figurer. På den måten kan de kommunisere hvilke opplevelser, forslag, bekymringer og tanker de har om oppholdet, sier Pedersen.

Skjermbilde 2021-02-09 kl. 11.25.22.png

Masterstudentene ved Innovasjon og entreprenørskap: Randi-Marie Pedersen og Jonas Juul Hermansen.

– Halvparten vet ikke hvorfor de er innlagt

Ideen kom fra barnepsykiater og seksjonsoverlege på Barneposten ved Haukeland universitetssykehus, Paul Joachim Bloch Thorsen.

– Halvparten av barn som er innlagt på Barneposten svarer at de ikke vet hvorfor de er der. Det er problematisk. Mange av dem vet ikke hva de kan forvente eller hva som skal skje. Det var ubehagelig for meg å slå meg til ro med dette, forteller Thorsen.

På Barneposten forsøkte han videoer, tegneserier og andre metoder for å kommunisere med barna. Som Snapchat-bruker kom han på ideen om å bruke avatarer, altså at man lager seg selv i digital utgave.

– Teknologien var jo der i min egen telefon – hva om jeg kunne bruke avatarer som barna kunne opprette selv? Emojier er jo brukt verden over for å formidle følelser, så hvorfor ikke bruke dette i kommunikasjonen med barn? Å se «seg selv» utføre visse handlinger skaper engasjement, sier Thorsen.

Lansering i år

Han tok kontakt med flere bedrifter og organisasjoner, og landet til slutt på datateknologimiljøet ved Høgskulen på Vestlandet. Førsteamanuensis Carsten Gunnar Helgesen satte seksjonsoverlegen i kontakt med masterstudent ved Innovasjon og entreprenørskap, Randi-Marie Pedersen, som fra før er dataingeniør.

– Adfectus ble skapt, og er både en del av min masteroppgave, og etablert som en egen bedrift. Vi skal få med oss flere på laget, i tillegg er både Bloch Thorsen og Helgesen med videre. Nå planlegger vi lansering i løpet av 2021, forteller Pedersen.

Paul+Joachim+Bloch+Thorsen.jpg

Seksjonsoverlege ved Barneposten, Haukeland universitetssjukehus, Paul Joachim Bloch Thorsen. 

Festival om studentgründerbedrifter

De to studentene skal presentere gründerbedriften på et digitalt «Show and Tell»-arrangement siste dag under BEA-festivalen, som pågår denne uken, fra 15.-19. mars.  

BEA står for Bergen Entrepreneurship Academy, og er en storsatsing på innovasjons- og entreprenørskapsutdanning ved Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen.

Satsingen innebærer at de tre utdanningsinstitusjonene på sikt har mål om å i fellesskap utvikle nye utdanningstilbud på området, og skape møteplasser som legger til rette for studententreprenørskap. Ved å styrke utdanningstilbudet og å etablere flere møteplasser vil man forhåpentligvis øke interessen for innovasjon og entreprenørskap blant de til sammen 40.000 studentene i regionen.

– Med BEA-festivalen ønsker vi å skape felles aktivitet rundt innovasjon og entreprenørskap, gi faglig inspirasjon og å synliggjøre noe av det nyskapende arbeidet som gjøres hos de tre BEA-institusjonene. Å vise frem spennende og innovative studentgründere som Adfectus under «Show and Tell», blir et høydepunkt i festivalen, sier prosjektleder ved HVL, Tom Hiis Bergh.

Se hele programmet for BEA-festivalen.

Flere i helsevesenet er interesserte

Flere sykehus rundt om i landet har vist interesse for ideen til gründerne, og Adfectus har nå fått Beitostølen Helsesportsenter som pilotkunde.

Avatarene som barna lager skal bli puttet inn i illustrasjoner og få ulike ansiktsuttrykk. Tanken er at barna gjennom oppholdet produserer sin egen bok, der de selv forteller historien om eget sykehus- og behandlingsopphold. På sikt mener gründerne at verktøyet også kan brukes innen barnevernet, i rusomsorgen, i asylmottak, på helsestasjoner og andre steder.

– Avatarer har lenge blitt brukt til spill og underholdning, og man kan enkelt adaptere det i helsevesenet. Det vil være et naturlig supplement til den informasjonen de får fra fagpersoner, sier Hermansen.

Pedersen er enig.

– Mange barn blir redde når de kommer på sykehus, og personalet klarer kanskje ikke å møte barnet slik at det forstår. Dette kan bety utrolig mye for barn.