Minneord for Paul Benneworth

12. mai kom den ufattelig triste meldingen om at vår gode kollega professor Paul Benneworth har gått bort.

Paul har vært tilknyttet Høgskolen på Vestlandet siden januar 2019 og var ansatt som professor i innovasjon og regional utvikling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap i Bergen.

Før Paul begynte ved HVL var han seniorforsker ved Center for Higher Education Policy Studies ved University of Twente i Nederland. Paul hadde en doktorgrad i økonomisk geografi fra University of Newcastle, hvor han startet sin akademiske karriere ved Centre for Urban and Regional Development Studies.

I forskningen sin fokuserte Paul på dynamikken i innovasjon og samfunnsendring i perifere regioner. Denne interessen brakte ham til oss, der han fort ble en særdeles viktig fagperson og miljøbygger. Paul ble raskt en primusmotor for forskning ved fakultetet. Han var hoved- eller medforfatter på nær ti forsknings- og prosjektsøknader, der flere gav god uttelling.

Paul spilte en særs sentral rolle i oppstartsfasen av den nye, tverrfakultære doktorgraden Ansvarlig innovasjon og regional utvikling som både konstruktivt og klartenkt medlem i programutvalget, som et av lederne av det tverrfakultære forskningsprogrammet i grønn innovasjon som enda er i støpeskjeen, og som emneansvarlig for kurs. Han spilte også en sentral rolle i rekrutteringen av fakultetets første KD-stipendiater som er i ferd med å tiltre som doktorgradsstudenter. Han var på mange måter en bauta. Skarp, men ydmyk, ikke redd for å si sin mening, men samtidig lyttende.

Han var en av initiativtakerne til RUNIN-prosjektet – et EU-finansiert opplæringsprogram som undersøker universitetenes rolle i innovasjon og regional utvikling, et program som også ble støttet av European Consortium of Innovative Universities.

Paul utmerket seg også som forfatter og bidro både til akademiske tidsskrifter og aviser. Han er en av de mest siterte forskerne på sitt felt, etter å ha publisert mer enn 300 akademiske artikler, flere vitenskapelige bøker og dusinvis av konferanseartikler. Han var en forsker av europeisk klasse.

I debatter var det få som kunne matche hans taleevner og hans overbevisende argumenter. Han hadde et skarpt sinn og klar tale, som det kommer frem av hans mange tweets og blogger. Han var inspirerende, kreativ og konstruktiv i sine resonnement. Som veileder og mentor for studenter var han uten sidestykke og han vil bli dypt savnet av studentene.

Studentene ved masterprogrammet i innovasjon og ledelse som Paul var veileder for vil huske ham som en kunnskapsrik mann med utrolig mye lidenskap og engasjement både for faget sitt og utad mot andre mennesker. Med Paul som mentor, hans gode innspill og støtte, ble veien lagt godt til rette for studentenes faglige utvikling. Hans evne til å se de komplekse prosessene på en helhetlig måte fascinerte både studenter og kollegaer.

Vi vil huske Paul som en lidenskapelig og kreativ person, en endringsagent av klasse med den gode kombinasjonen av profesjonalitet og kompetanse. Raus og vennlig, med lun humor. Ikke alltid glad i det bergenske slapset, men han hadde nok litt erfaring med det fra Newcastle, nord i England, der familien hans bor.

Paul hadde mange planer og idéer for fremtidige prosjekter, publiseringer og veiledningsarbeid. Hans død fyller oss med sorg, og vi ønsker hans kone, barn, familie og venner styrke til å mestre dette store tapet.

Det er satt opp en JustGiving-side i Pauls minne der en kan gi en donasjon til veldedige formål.