Øyo-seminaret: møteplass for kultur, utdanning og forskning

Kunnskap, formidling, populærkultur, utdanning og forskning smelter sammen på Øyo-seminaret på campus Stord første fredagen i mars – og kanskje det beste av alt: det kopler viktige samfunnsaktører tettere på høgskolen.

Fredag 2. mars er det klart for den 7. utgaven av Øyo-seminaret med et program fullspekket med interessante poster:

 • Artisten Cecilie Anne åpner dagen. Hun gav ut albumet « I`m here» til strålende anmeldelser like før jul, og spiller noen låter før hun deltar i en samtale om hvordan albumet ble til.
 • Teaterforestilling «Snill» - basert på den populære boken «Snill» av Gro Dahle vises – og vil i etterkant bindes inn i en samtale mellom Anne-Beate Ulveseth Lilletvedt, høgskolelektor i drama på Høgskulen på Vestlandet, og dukkefører og skuespiller Dominika Minkacz Sira.

Etter lunsj blir det tre spennende parallelle sesjoner i to bolker.

Bolk 1:

 • Kulturskolenes utvidede samfunnsoppdrag. Anders Rønningen som er førsteamanuensis i musikk på Høgskolen i Sørøst-Norge og FOU-leder i Norsk kulturskoleråd vil fortelle om kulturskolenes utvidede samfunnsoppdrag og hvordan det på sikt også vil påvirke musikklinjene på videregående skoler. Han vil og snakke om fremtidens etter- og videreutdanningsbehov på dette området.

 • Terje Wintherstø Røthing - gitarist i Kaizers Orchestra og vokalist og gitarist i Skambankt vil snakke om artistlivet med kulturleder i Haugesunds Avis, Roar E. Jacobsen.

 • «Community Music - hva er det?» Gjesteforeleser Phil Mullen vil ta studenter med på en spennende praktisk workshop.


Bolk 2:

 • Kunstsamtale - teater: Høgskolelektor i drama på HVL, Anne-Beate Ulveseth Lilletvedt, og Morten Joackim som er ny teatersjef på Haugesund Teater samtaler om teater. Joachim har skrevet, regissert og dramatisert 15 helaftens teaterstykker og to monologer for blant andre Riksteatret,  Trøndelag Teater, Nationaltheatret, Hålogaland Teater, Oslo Nye Teater, Teater Ibsen og Prøysenspelet.
 • Kunst og kultur i opplæringen – hvem er vi og hva har vi fått til? Kirsti Saxi i fra Nasjonalt Senter for kunst og kultur i opplæringen og Ingvild Aas rektor Molde kulturskole.

 • Hva kan konkrete Community Music-aktiviteter med flyktninger i kulturskole og videregående skole være? Anders Rønningen og Phil Mullen byr på en idéutviklingsworkshop.

Øyo-seminaret 2018 avrundes med samtalen:

 • Skoen trykker! Hvorfor og hvordan skal vi få til økt satsning på kunst og kultur i utdanningen? Hvilke tiltak kan øke rekrutteringen til utdanninger som tilbyr kunst og kultur i et livslangt læringsperspektiv?

  Før samtalen vil Anne Lene Østvold Jordåen, rektor på Stord kulturskole, og Einar Steinkopf fra musikklinjen på Stord vidaregåande skule holde to korte innledninger.

  Deltagere i samtalen er:

  - Kirsti Saxi, senterleder ved Nasjonalt Senter for kunst og kultur i opplæringen
  - Kari Holdhus, førsteamanuensis institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet
  - Ingvild Ås, rektor Molde kulturskole
  - Geir Toskedal, tidligere Stortingsrepresentant KRF

  Samtalen ledes av Anders Totland

Einar Steinkopf fra musikklinjen på Stord vidaregåande skule, rektor Anne Lene Østvold Jordåen ved Stord kulturskule og Jonas C. Romme ved HVL har samarbeidet godt om årets Øyo-seminar.

Samfunnsretting
- Målet med Øyo-seminaret er å skape en god møteplass for mennesker og organisasjoner som er opptatt av og jobber med kunst og kultur på ulike felt, forteller Alf H. Aronsen og Jonas C. Romme i HVL.

De er opptatt av høgskolen sitt samfunnsansvar og det å skape godt driv og høyt turtall i samarbeidskoplingen mellom akademia og aktørene rundt høgskolen.

Tverrfaglighet
Det samme brenner Kirsti Aksnes og Anne-Beate Ulveseth Lilletvedt for. De ser verdien av å ha grunnskolelærer-, barnehagelærer-, og masterstudenter og elever i fra videregående skole og grunnskolene med på seminaret.

- Vi vil at studentene og elevene våre skal få innsikt i ulik sider av kulturfeltet og møte profesjonelle aktører. Her er det en faglighet som går rett inn i våre utdanninger. Inspirasjon og relevans er stikkord, sier de.

- Og ikke minst er tverrfaglighet viktig. Her treffer vi bredt med kunst, kultur og kreativiet.

Regional – nasjonal – internasjonal
Aronsen og Romme forteller at de  prøver å fange det regionale og det dagsaktuelle under seminaret: Ett annet mål er også å løfte programmet inn i det som er på topp i den nasjonale debatten.

- Kunstfagene sin rolle er under press i skolen, og det er viktig å sette det på dagsorden.

- Vi har også som mål å ramme seminaret inn i en internasjonal kontekst. Her drar vi veksler på gjesteforeleser Phil Mullen. Han har nylig levert sin doktorgrad innen Community Music.

- Gjennom dagen vil han lede ulike praktiske workshoper der han viser hva Community Music er og hvordan vi kan bruke musikk til å inspirere, motivere og organisere aktiviteter i møter med ulike grupper mennesker.