På lag med klientene

Sosionomstudentene Prida Lawrence og Ida Martina Ludvigsen har valgt å bruke fritiden sin på å hjelpe andre. Gjennom den studentdrevne rådgivningstjenesten Bergen Uavhengige Sosialrådgivning får de testet teori i praksis.

Hver tirsdag møter Prida og Ida Martina opp i de flunkende nye lokalene i nybygget K2. Her har lavterskeltilbudet og gratistjenesten Bergen Uavhengige Sosialrådgivning flyttet inn etter sommeren. Lokalene har både venterom, flere samtalerom og vaktrom.

- Vi er åpne med klientene om at vi er studenter når vi skal gi hjelp, forteller Prida. Hun synes noe av bonusen med hjelpetilbudet er at tjenesten ikke representerer noen og er et rent hjelpetilbud.

- Det er fint å møte klientene på en slik måte, for senere skal vi representere en arbeidsgiver, og derfor er dette en nyttig erfaring å ta med seg.

Insisterte på å ha åpen tjeneste innen gjeldende Covid-19-restriksjoner

Innflyttingen i de nye lokalene bærer preg av de strenge smitteverntiltakene. Her er det påbud om munnbind, spritdispensere i alle rom, og sitteplasser som holder to meters avstand.

- Men studentene insisterte på at tjenesten skulle holdes åpen i høst, forteller lærer og veileder Unni Myklebust Ådland. Hun er tydelig imponert over engasjementet og den oppriktige interessen studentene har for å hjelpe andre.

- De åpnet jo opp under nedstenging nummer to i Bergen i september, og det forteller mye om studentene som driver denne tjenesten, sier Ådland.

100 prosent studentdrevet hjelpetilbud

Tilbudet Bergen Uavhengige Studentrådgivning er 100 prosent studentdrevet. Det vil si at studentene møter klientene uten veileder, og at de også har ansvaret for saksbehandling og å navigere i ulike systemer for å gi klientene den hjelpen de har behov for.

Lærerne på sosionomutdanningen gir veiledning om hvor studentene kan henvende seg for å løse sakene, men studentene er selvstendige rådgivere i møtet med hver klient.

- Når studentene er ute i praksis er det vanlig at den som er veileder bestemmer hvilke saker studentene skal få. Men i Bergen Uavhengige Sosialrådgivning får studentene brynt seg på alle typer utfordringer og de må finne løsningene selv. Det er en god erfaring å ta med seg videre, sier veileder Unni Myklebust Ådland.

Gjeldsrådgivning og familiegjenforening

Studentene jobber alltid to og to sammen når de møter en klient. Arbeidsfordelingen er at en leder samtalen, mens den andre noterer og ivaretar saksbehandlingen.

Ida Martina forteller at rådgivningstjenestene hjelper til med det meste.

- Så langt har det blant annet handlet om gjeldsrådgivning, finne fram i NAV-systemet, hjelp med søknad om fødselspermisjon, yrkesskadeerstatning og familiegjenforening, eller bare behovet for å ha noen å snakke med.

Hva var det som gjorde at dere ville engasjere dere i Bergen Uavhengige Sosialrådgivning?

- Jeg bestemte meg allerede første året da noen andreårsstudenter fortalte oss om tilbudet. Dette er noe annet enn å sitte med bøkene og studere. Du har ikke alle svarene, men det er utrolig givende å få lov til å hjelpe andre, sier Ida Martina.

Prida var ikke like sikker på at hun skulle bli medarbeider, men bestemte seg for å bli med for å få erfaringen og for å finne mer ut av hva sosionomyrket går ut på.

- Det er veldig givende å være med. Man merker at folk setter pris på hjelpen de får, sier Prida.

Bergen Uavhengige Studentrådgivning består i år av 20 studenter. Tjenesten er åpen mandag til torsdag fra kl.14:00-18:00. Tilbudet drives av 2. og 3. års studenter på sosialt arbeid.