Samler og deler god kunnskap

Hvert år produseres det gode master- og bacheloroppgaver innen økonomi og administrasjon både i Bergen, Haugesund og Sogndal. Nå samler og sprer fagmiljøet denne solide kunskapen i en ny bok.

- Det å synliggjøre og binde sammen denne studentdrevne delen av av HVL sin samlede kunnskapsproduksjon gir et langvarig minne.

Tone Merete Brekke, studieleder campus Haugesund

Opptakten til boken kommer fra fagmiljøet i Bergen. I fjor vår utarbeidet de en årbok for master- og bachelorstudentarbeider innen økonomi og administrasjon. Det ble en suksess.

- Første gang vi ved campus Haugesund hørte om dette prosjektet var da vi fikk se resultatet i bokform i forbindelse med et fellesseminar i september i fjor.

- Her inviterte instituttleder Tom Skauge ved campus Bergen oss andre med på årets utgave. Det var lett å si ja til, og gir oss muligheten for å samarbeide om konkrete prosjekt på tvers av campus, forteller studieleder Tone Merete Brekke ved økonomi og administrasjon i Haugesund.

Ved campus Bergen arrangerer de EXPO-utstilling der studentene viser fram postere. Disse posterne går inn i boken.

I Sogndal og Haugesund er det sammendragene av oppgavene som er med.

 - Disse gir ett innblikk i hvilke tema og problemstillinger studentene finner interessante, samt hvilke funn de gjør.

Hun mener boken har stor verdi.

- Først av alt er dette et hyggelig minne for alle som har vært involvert i master- og bacheloroppgaver ved HVL, både studentene selv, veiledere og andre ansatte.

- Det å synliggjøre og binde sammen denne studentdrevne delen av av HVL sin samlede kunnskapsproduksjon gir et langvarig minne.

- Studentene legger ned mye arbeid i oppgavene sine, og selv om mange av oppgavene i sin helhet tilgjengeliggjøres på bibliotekets hjemmesider er årboken «Kunnskap» et fysisk minne som er verdt å ta vare på.

- Utover studentene ser vi boken som et fint produkt også for næringsliv og samarbeidspartnere for å synliggjøre og gi eksempler på aktiviteten som skjer i regionen.

Årboken er nettopp kommet fra trykkeriet og vil bli distribuert til studentene gjennom sommeren.

- På bacheloravslutningen i Haugesund fikk studentene se råfilen og gledet seg stort over å være del av en permanent utstilling.

- Også fra andre aktører internt og eksternt opplever vi nysgjerrighet og interesse, og vi tror årboken over tid blir enda bedre både i form og innhold. Den gjør seg godt i bokhylla.

Årboken er foreløpig trykket opp i et opplag på 600 eksemplar, og studentene selv prioriteres.

- Vi regner med dette blir et samlerobjekt, det skal være litt eksklusivt og tett på. Kanskje kan årboken etterhvert bli en fakultetstradisjon. Hvis hvert fakultet årlig utgir sine master og bacheloroppgaver i fysisk form vil dette utgjøre et verk i fire bind som virkelig gir Vestlandet innblikk i en sentral del av vår kjernevirksomhet.

Samtidig er det alltid hyggelig å se hva gode studenter og kollegaer på andre campus har fokus på, det gir inspirasjon og bidrar samtidig til deling i full åpenhet.