Sjøsetter ny masterutdanning

I rekordfart har HVL og campus Haugesund utviklet og fått godkjent en ny masterutdanning i maritime operasjoner sammen med den tyske høyskolen Hochschule Emden/Leer.

- Nå har HVL et komplett løp fra bachelorgrad til doktorgrad innenfor det maritime. Det er vi stolte av, sier dekan Anne Robbestad ved avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag i Haugesund.

Den nye masterutdanningen teller 120 studiepoeng og er modulbasert. Første semester går i Haugesund, mens andre semester går i Leer. I tredje semester velger studentene seg en profil.

- I Haugesund tilbyr vi «subsea/offshore operations», mens vi i Emden/Leer har en retning kalt «sustainable operations».

Med en subsea/offshore-profil i Haugesund åpner det seg muligheter for flere studenter, enn de som har bachelorgrad i nautikk.

- Ja, studenter med en bachelorgrad innen ingeniørfag (maskin) vil også kunne søke om opptak, forteller Robbestad.

Fletter sammen fag
Foruten maritime operasjoner vil den nye utdanningen ha emner innen skipsteknologi og ledelse.

- I dagens internasjonale maritime industri er de teknologiske, operasjonelle og ledelsesrelaterte aspektene flettet sammen og teknologi og ledelse er til stede i alle maritime operasjoner. Dette er et gjennomgående tema i masterutdanningen, forklarer Robbestad.

- Målet vårt er er å gå i dybden på maritime operasjoner og utdanne studenter som er i stand til å forbedre og videreutvikle slike operasjoner både når det gjelder sikkerhet og effektivitet - til sjøs og på land.

Felles og internasjonal
Robbestad sier at masteren er en internasjonal  fellesgrad. Det gir utdanningen noe ekstra.

- I første rekke betyr det at begge institusjoner er ansvarlige for alt fra opptak til gjennomføring og avslutning. Det vil bli utstedt et vitnemål med logo og underskrift fra begge institusjoner. Det krever et tett og godt samarbeid mellom oss, også for å videreutvikle og kvalitetssikre studiet.

- Samarbeidet med Emden/Leer gir oss også nye muligheter til å utvikle fagområdet miljøvennlige teknologier. Dette vil berike både nautikk- og ingeniørmiljøet vårt.  Senere i februar skal vi ha en workshop her i Haugesund om dette, og målet vårt er å utarbeide en EU-søknad.

- Et annet viktig moment er at kandidater som gjennomfører den nye masteren vil kunne søke om opptak på doktorgradsutdanningen i nautiske operasjoner.

Planen er å starte opp den nye masterutdanningen til høsten.
- Vi tar opp ca. 40 studenter. All undervisning vil være på engelsk.

Gikk fort
Den nye masterutdanningen lå ikke lenge på beddingen.

- Høsten 2015 begynte de første samtalene, og i februar 2016 tok vi fatt på arbeidet. I fjor høst sendte vi søknad til NOKUT, og denne uken fikk vi beskjed om at masterutdanningen var akkreditert.

- Det har vært gjort en stor jobb på tvers av fag og administrasjon, skryter dekan Anne Robbestad ved avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag i Haugesund.