Sju vil bli ny rektor på HVL

Fire interne og tre eksterne kandidatar utgjer søkarlista til rektorstillinga i HVL.

HVL sin nye rektor vil tiltre 1. januar 2021, og overta stillinga etter dagens og HVL sin første rektor, Berit Rokne.

Rektorstillinga er eit åremål på fire år.

Det er lagt opp til ein god og grundig prosess framover med intervju og vurdering av kandidatar. Prosessen blir leia av eit innstillingsutval som HVL-styret har sett ned.

Sjølve tilsettinga av ny rektor vil skje i styremøtet 24. september.

 Her er søkarlista:

 

Namn

Alder

Noverande stilling

Kommune

Kjønn

1

Arild Hovland

59

Dekan

Drammen

Mann

2

Jan Petter Hansen

57

Prefekt

Göteborg

Mann

3

Gunnar Yttri

53

Førsteamanuensis

Sogndal

Mann

4

Tom Skauge

64

Instituttleiar

Bergen

Mann

5

Gro Anita Fonnes Flaten

47

Prorektor for forsking

Alver

Kvinne

6

Asle Holthe

59

Dekan

Bergen

Mann

7

Søkjaren er unnateken frå offentlegheita     

 

62

 

 

Mann