HVL er partner i nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Fagmiljøer fra Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag har sammen med UiB og andre samarbeidspartnere fått status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Det nye senteret SFI Smart Ocean skal overvåke undervannsmiljøer.

– Det er stor prestisje at våre fagmiljøer bidrar med teknisk kompetanse i Smart Ocean og får status som SFI. Dette er et eksempel på at vi har fått et godt resultat av samarbeid mellom fagmiljøene innen elektro- og datateknologi ved instituttet, sier instituttleder Kristin Fanebust Hetland. De to fagmiljøene fusjonerte til ett institutt 1. august 2019.

Det var torsdag 11. juni at styret i Forskningsrådet vedtok å bevilge midler til 22 sentre for forskningsdrevet innovasjon. Alle sentrene får status som nasjonale sentre for forskningsdrevet innovasjon, og starter opp til høsten. Etter planen skal alle være aktive i en periode på åtte år.

Det er første gangen at HVL er involvert i et SFI, men Høgskolen i Bergen var involvert i den første runden av tildelingen av slike senter, fra 2007 til 2015.

Det er hovedsakelig fagmiljøene Sensornettverk og måleteknologi og Programvareutvikling – Software Engineering som bidrar inn i SFI Smart Ocean med sin tekniske kompetanse. Partnere er UiB (leder), NORCE, Forsvarets Forskningsinstitutt, Havforskningsinstituttet og Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling.

Skal overvåke havet

Det er Lars Kristensen, Rogardt Heldal (datateknologi) og Kjell Eivind Frøysa og Ingvar Henne (elektroteknologi) som fra HVL leder arbeidspakkene i SFI Smart Ocean. Senteret får opp mot 100 millioner kroner fra Forskningsrådet.

– Det gode samarbeidet mellom de to fagmiljøene har vært viktig for HVLs bidrag til prosjektet, og viser potensialet som ligger i tverrfaglig samarbeid, sier professor Lars Kristensen og professor Kjell Eivind Frøysa.

Målet med senteret Smart Ocean er å observere og å måle undervannsmiljøer, ressurser og operasjoner. Havet er en industri som potensielt sett kan gi store verdier til den globale økonomien. Havet regulerer klimaet, forsørger oss med mat og energi. For å utnytte dette på beste vis, skal senteret arbeide for å forbedre overvåkningen av havet. 

– Vi skal etablere et trådløst observasjonssystem for å overvåke ulike deler av undervannsmiljøer. Systemet er basert på software og smarte sensorer som samtidig er energi- og kostnadseffektive, sier Kristensen.

– Sammen med de andre partnerne skal vi finne løsninger på komplekse problemstillinger knyttet til digitalisering av havet, fortsetter Kristensen.

Stor nytte for havnæringer

Overvåkningen samler inn store mengder data om havmiljøet og kan brukes til alle typer havnæringer.

– Både petroleum-, offshore-, energi-, fiskeri- og havbruks-næringer kan ha nytte av resultatene. I tillegg kan funnene ha betydning for økt bærekraft og lavere kostnad innen offshore-operasjoner, sier Frøysa.

– HVL satser på havteknologi, og her bidrar nå vårt institutt til denne satsingen. Dette viser at elektro- og datateknologi kan ha mange anvendelsesområder. Det blir spennende å følge prosjektet framover, sier Hetland.