Streik i staten og ved HVL

Onsdag morgon 5. juni varsla arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna at regjeringa grip inn med tvungen lønnsnemnd, og dermed er Unio-streiken i staten over.

Oppdatert 5. juni klokka 10.30.

Tilsette ved HVL som har vore ute i streik i mai/juni 2024, vender tilbake til arbeidet når streiken er over onsdag 5. juni.

På denne sida har vi samla spørsmål og svar om streiken for deg som student.

Relevante lenker

Informasjon frå Digitalisering- og forvaltningsdepartementet (DFD) om lønnsoppgjeret finn du på Lønnsoppgjøret 2024 - regjeringen.no

Arbeidskonflikter i staten: Retningslinjer ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp - regjeringen.no