Dette betyr streiken for studenter ved HVL

Streiken er nå avsluttet. På denne siden finner du svar på spørsmål om hvordan streiken påvirker eksamen og studieløpet ditt.

Oppdatert 5. juni 12.15.

Spørsmål og svar om streiken

Jeg skal ha eksamen denne uken (5.-7. juni). Hva skjer?

Alle eksamener går i utgangspunktet som oppsatt fra og med torsdag 6. juni.
Det kan være unntak. Dersom dette gjelder deg, vil du få beskjed om dette. 

Jeg skal eksamen senere enn 9. juni. Hva skjer?

Alle eksamener fra og med 10. juni, vil gå som normalt. 

Eksamenen jeg skulle ta ble utsatt. Når får jeg vite ny dato for eksamen?

Dersom eksamenen din ble utsatt på grunn av streiken, vil du få informasjon om ny dato så snart som mulig nå når streiken er over. HVL vil prioritere eksamener for avgangsstudenter. 

Hvordan vil streiken påvirke innleveringsfrister for hjemmeeksamener, mapper og oppgaver?

Innleveringsfrister på hjemmeeksamen, mapper og oppgaver vil ikke bli påvirket, men sensuren kan bli forsinket.

Hvordan vil streiken påvirke sensur av eksamener?

HVL jobber nå med å få oversikt hvilke eksamener som får utsatt sensur. Informasjon om forsinket sensur kommer så snart det er klart. Du finner informasjon i Studentweb dersom det gjelder ditt emne. 

Hva skjer hvis jeg ikke kan ta eksamen på den nye datoen som blir satt etter streiken?

Dersom det blir satt opp en eller flere nye datoer for eksamen, og du ikke har anledning til å møte opp på denne/en av disse, vil din neste mulighet mest sannsynlig være neste ordinære eksamen. Du vil få informasjon om om nye datoer for utsatt eksamen så snart som mulig.

 

Spørsmål om studieløpet

Hvordan påvirker streiken muligheten for å fullføre studiet i tide?

Om eksamenen din er påvirket av streiken, vil du så snart det er mulig få en e-post om neste mulighet til å avlegge eksamen. HVL vil prioritere eksamener for avgangsstudenter. 

Vil streiken ha noen konsekvenser for vitnemålet mitt?

Dersom sensorer på din eksamen ble tatt ut i streik, kan det føre til forsinkelser av sensur og dermed vitnemål. Informasjon om forsinket sensur finner du i Studentweb.

Jeg er bachelorstudent og har søkt master/videreutdanning, men på grunn av streiken blir vitnemålet mitt forsinket. Hva gjør jeg?

Dersom du får avlyst eksamen eller forsinket sensur på grunn av streiken, kan du få opptak på vilkår. Det betyr at du får beholde studie- eller ventelisteplassen du har fått, og starte på studiet, på vilkår om at du fullfører det som mangler i løpet av høstsemesteret.

Hvis du har fått et tilbud på vilkår med frist 1. juli, vil du bli kontaktet av opptakskontoret med mer informasjon i løpet av juni.

Dersom ditt vitnemål eller sensur blir forsinket på grunn av streiken og du har spørsmål om dette, må du kontakte opptakskontoret på opptak@hvl.no.

Jeg skal søke på jobb/har fått jobb som krever autorisasjon. Hvordan vil et forsinket vitnemål påvirke meg?

Du må ha bestått praksis og eksamen og fått vitnemål for å kunne få autorisasjon. Se mer informasjon om vitnemål og autorisasjon. Ta kontakt med eksamen@hvl.no om du har spørsmål. Merk at ordinær sensurfrist ofte er i slutten av juni. 

Påvirker streiken praksis?

Godkjenning av praksis kan bli forsinket på grunn av streik. Følg med i Studentweb om det gjelder deg. Du laster opp vurderingsskjema i WISEflow som vanlig. Ta kontakt med praksisadministrasjonen ved ditt fakultet dersom du har spørsmål.

Spørsmål om økonomi og stipender

Vil stipendet mitt fra Lånekassen bli påvirket av streiken?

Omgjøring av lån til stipend skjer når Lånekassen får inn eksamensresultatene fra lærestedet. Så dersom du ikke får avlagt eksamen på grunn av streik, må du ta den senere for å få omgjøring.

Generelt er det slik at du må avlegge og bestå eksamen for å ikke bli regnet som faglig forsinket, og dermed risikere avslag på fremtidig søknad om støtte. Men etter § 71 andre ledd bokstav d kan Lånekassen gi støtte til kunder som er for mye forsinket dersom det er særlige årsaker til forsinkelsen. Manglende eksamen på grunn av streik vil vurderes som særlig årsak. Har du spørsmål, ta direkte kontakt med Lånekassen: Det kan du gjøre her.

Vil jeg få kompensasjon hvis jeg lenger ikke er kvalifisert for sommerjobben min på grunn av manglende eksamen?

For at høgskolen skal bli erstatningsansvarlig for fremtidig tap av inntekt, kreves det et ansvarsgrunnlag. Streik er et lovlig virkemiddel mellom partene i en arbeidskonflikt, og vil ikke være grunnlag for erstatning.

Vil HVL kunne utbetale stipender for utvekslingsopphold i løpet av streiken?

HVL-administrerte utvekslingsstipend slik som Erasmus-stipendet vil bli forsinket som følge av streiken. 

Spørsmål om internasjonale studenter

Hvordan påvirker streiken internasjonale studenter?

Informasjon vedrørende utsatt eksamen gjelder også for internasjonale studenter.

Har du ikke funnet svar?

Ytterligere spørsmål om eksamen kan rettes til eksamen@hvl.no  Har du spørsmål om studieløp, progresjon og videre studium kan du kontakte studieveilederen din.