Utvidar storsatsinga på rekruttering til læraryrket

HVL får 6 nye millionar kroner til det store nasjonale prosjektet som skal få fleire menn til å bli lærarar for dei yngste elevane. No vert prosjektet utvida til å omfatte fleire målgrupper.

Det var like før jul i 2019 HVL fekk oppdraget og dei første fem millionane frå Kunnskapsdepartementet til å leia det nasjonale arbeidet med å prøve ut tiltak for å få fleire menn til å ta lærarutdanning for dei yngste elevane. 

Mannlege lærarstudentar som rollemodellar er eitt av tiltaka prosjektet satsar på og som statsråd Henrik Asheim fekk høyre om då han vitja HVL og campus Bergen 7. februar og campus Sogndal 19. februar.

Dei nye ekstramidlane som kom i dag skal gå til å utvide prosjektet. No skal det også lagast gode planar og tiltak som skal få fleire menn til å bli barnehagelærarar, og få fleire med innvandrarbakgrunn til å ta lærarutdanning.  

– Det er veldig kjekt å få dette oppdraget no på veg inn i sommaren. Vi er godt i gong og ser fram til å utvide arbeidet både mot å få fleire menn til å søkje barnehagelærarutdanning, og det å få fleire med innvandrarbakrunn til å velje læraryrket.  

- Vi ser dette som ei stor og spennande oppgåve som blir løyst i eit godt samarbeid med andre høgskular og universitet, i tillegg til relevante organisasjonar og instansar. 

- Dette er eit felles løft der vi spelar saman og finn fram til gode tiltak og løysingar i lag, seier dekan for Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet, Asle Holthe.

Kunnskapsdepartementet skriv i tildelinga at HVL har vist ein solid fagleg og organisatorisk forankring, god involvering og ein god praktisk rigg for prosjektet. Dei opplyser vidare at tildelinga er eittårig, men at prosjektet bør gå over fleire år.

Her finn du nettsidene til prosjektet.