Vellykket åpning av Vestlandets mest moderne undervisningsbygg

– Dette bygget er framtidsrettet, og svært tilrettelagt for en digital studie- og arbeidshverdag, sa statsråd Henrik Asheim under åpningen av nybygget til Høgskulen på Vestlandet fredag.

Til tross for strenge smittevernrestriksjoner ble det en vellykket åpning av det nye undervisningsbygget ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

Fredag 4. september ble bygget offisielt åpnet av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, og overlevert til HVL ved rektor Berit Rokne.

– Det er all grunn til å gratulere med dagen i dag. Fra å være et nedlagt jernbaneverksted til å bli en campus full av liv – den utviklingen er helt fantastisk, sa Asheim. 

– Det vi vet om framtiden, er at vi må bli mer miljøvennlige, og at vi må investere mer i menneskers kompetanse. Dette bygget bidrar til begge deler, fortsatte statsråden i sin tale.

700x300 Henrik Asheim.jpg

Rektor Berit Rokne benyttet anledningen til å skryte av alle som har vært involvert i prosjektet.

– I dag er vi stolte og glade for at vi kan åpne bygget. Vi markerer at HVL har nådd en viktig milepæl for campus Bergen. Endelig er vi samlet på ett sted. Dette er et fantastisk flott bygg, i tillegg er det funksjonelt, miljøvennlig og teknologisk framtidsrettet, skrøt rektor.

700x300 Rektor Berit Rokne.jpg

– Et drømmeprosjekt

Statsbygg, ved avdelingsdirektør Linda Sunde Eriksen, overleverte den symbolske nøkkelen til statsråden.  

– Det har vært et drømmeprosjekt å være byggherre, og Statsbygg ser fram til å forvalte bygget sammen med HVL, sa Eriksen.

På programmet stod også hilsningstaler, lunsj og omvisning i bygget. Studenter ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) gav gjestene musikalske og kulturelle innslag. 

I tillegg til representanter fra Statsbygg og Kunnskapsdepartementet fikk HVL gjester også fra: Stortinget, Innovasjon Norge, Maritime Bergen, NHO, VilVite, Sammen, Vestland fylkeskommune, KORO, Metropolis Arkitektbyrå, L2 Arkitekter, BI Bergen, Bergen kommune, OPAK Bergen, VID, Havforskningsinstiuttet, HUS, Studenttinget på Vestlandet, Sweco og Kruse Smith Entreprenør.

700x300 VR-briller.jpg

I Læringslaben kan både ansatte og studenter bruke VR-briller til for eksempel å lære anatomi. 

Fakta om nybygget K2:

  • Miljøbygg med solcellepanel på taket. Bygget slipper ut 40 prosent mindre CO2 enn tilsvarende bygg
  • Bygget huser 300 ansatte og 3000 studenter
  • Moderne, fleksible undervisningsrom, og fleksible arbeidsplasser
  • Simuleringsrom for ferdighetstrening og forskning
  • Språklaboratorium for døvetolker
  • Læringslaboratorium for testing av pedagogiske læremiddel på barn, elever og studenter
  • Kaffebaren Sidesporet, som snart også blir bakeri
  • Les mer om nybygget her.
  • Pressefoto finner du her.