Hopp til innhald
Kontohjelp

Lenke

http://kontohjelp.no/

Beskrivelse

Basen gir svar på bokføringsspørsmål med kontering, meirverdiavgift, satsar m.m.

Du må registrere deg med din student- eller tilsett-epost for å bruke basen. Denne pålogginga kan du også bruke i basen DIB.

Tilgjengelig for

CampusOnly