Hopp til innhald
MeSH på norsk og engelsk

Lenke

https://mesh.uia.no/

Beskrivelse

Strever du med å finne gode engelske søkeord? Her kan du søke på både norsk eller engelsk og finne termer som er hentet fra den omfattende helsefaglige emneordlisten MeSH. Listen gir verdifullt hjelp til deg som ønsker å forstå medisinsk fagterminologi og den kan bidra til mer presise søk når du skal finne litteratur i internasjonale databaser. 

Tilgjengelig for

Freely