K&H i UH – Nettverkskonferansen 2023

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren (KHUH) fyller 10 år i 2023. Jubileumsåret ble innledet med jubileumskonferanse, vertskap ved OsloMet, (22.) 23.- 24. januar 2023.

Tema for jubileumskonferansen var Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk, noe som også er tittelen på jubileumstiddsskriftet, en utgave av FormAkademisk. Her er forskergruppen Matecsus godt representert, med Ingvard Bråten og Bente Skjelbred i redaksjonen. Skjelbred har også med en artikkel, skrevet med Jorunn Borgen: Formingsforskning i en ny tid? En undersøkelse om formingsforskning, kunnskapsutvikling og endring i faget Kunst og håndverk. Videre har Åse Kvalbein, skrevet Leire og keramikk i norske læreplaner i perioden 1922 til 2020, sammen med  Erik G. Småland. Til slutt kommer Jon Hoem og Gro Eide med artikkelen Utvidet virkelighet i bøker for barn – «Augmented Reality» og analoge bøker. Selvsagt er det også mye annet interessant å lese i jubileumstiddsskriftet.

Matecsus stilte mannsterke (mer korrekt: kvinnesterke) til årets konferanse. Det betyr en rekke faglige innlegg, praksisfortellinger og postere:

 • Bente Skjelbred og Jorunn Borgen, og Jon Hoem og Gro Eide (presentasjonen her), og Åse Kvalbein presenterte sine respektive artikler. 
 • Racel Huglen (pf) – Teikne med tråd
 • Arild Berg  – Kunsternisk utviklingsarbeid fra installasjon til visuell og litterær collage
 • Jon Hoem – “Hvis jeg var en maler…” – visuelle møter med kunstig intelligens
 • Ingrid Skarprud – Vandrestav
 • Anne Guro Antun (pf) – «Begynneropplæring» – hvordan bygge faglig og didaktisk kunnskap?
 • Arnhild Stenersen og Ingvild Digranes – Praksisrelevans i GLU i Kunst og håndverk (PiGLU KH)
 • Gunhild Lien (pf) Hidden truth – Immigrant Memoir 
 • Liv Mildrid Gjernes (pf) – Dialog med landskap
 • Irene Eknes (poster) – Spor av erindring i ein maleprosess
 • Åse Kvalbein og Reienes (poster) – En visuell presentasjon av det kunstpedagogisk utviklingsarbeidet «Leire og keramikk i skolen, en håndbok for studenter og lærere».
 • Ingrid Skarprud og Jon Hoem (digital poster – bilde)  – Sanke, samle og fortelle – representasjoner av sted og tid

Etter konferansen rundet vi av med en faglig og sosial samling i atelieet til Arild Berg, Arild viste litt om hvordan han arbeider med keramikk og vi fikk luftet noen faglige tanker om fortid og fremtid.