MaTecSus

Forskargruppa "Materialitet, teknologi, berekraft" forskar på grensesnittet mellom menneske og natur.

Materialitet og teknologi er grensesnittet mellom menneske og natur. Materialitet og teknologi ber i seg historiske samband til ein kulturs handverkstradisjonar, og framtidsutfordringar inn i ein digital alder.

Det klassiske sambandet techne – ars knyttar også teknologi og materialitet til kunstfeltet og skapande (arbeids)prosessar, til produktutvikling, design og entreprenørskap, og til forbruk og overforbruk. I ein kulturs materialitet og teknologi ligg difor problemstillingar både av miljømessig, historisk, estetikkfagleg og innovativ karakter.

Materialitet i ein digital alder er kjernespørsmål i faget kunst og handverk/forming både i lærarutdanninga og felta vi utdannar for. Det angår skapande prosessar, materialkjensle og kunnskapsutvikling i alle slags medier og område innanfor design, kunst, arkitektur og visuell kommunikasjon, det angår organisering av undervisning, verkstadlæring, læringsaktivitetar og leik, ressursbruk i eit totalt berekraftperspektiv.

Forskargruppa Materialitet, teknologi, berekraft har sitt utspring i fagmiljøet innanfor faget kunst og handverk i lærarutdanninga. Gruppa fungerer på tvers av campus, og med eksterne medlemmer.

Forskargruppa har toppkompetanse både i akademisk retning (utdanningsforsking, medieforsking, tekstforsking) og i kunstnarleg utviklingsarbeid (professor i KU), og arbeider i skjeringa mellom etablerte forskingsparadigme og kunstnarisk utviklingarbeid.

Lenke til bloggen

MaTecSus-bloggen

Publikasjonar

Gjernes, L.M. (2020): Materialitetens poetikk. Et essay om hvordan tida viser seg i tradisjonene. Techne Series, Vol 27. Nr 2

Skjelbred, B. og Borgen, J.S. (2020): Tegning og didaktiske praksiser i kunst og håndverk. Techne Series. Vol 27, No. 1.

Bråten, Ingvard (2020): Wunderkammer: Ting- og kunnskapsorganisering i en aktivitetsbasert tidsalder. Vitenskapelig essay, Nordic Journal of Art and Research

Bråten, Ingvard; Borgen, Jorunn Spord: Hvor var det det butta, hvor er det blitt av alle gutta? Kunst og håndverk i et kjønns- og likestillingsperspektiv. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. 2019 ;Volum 12.(1).

Hoem, Jon; Schwebs, Ture: Digital Argumentation Aesthetics. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019. ISBN 9781138103511. p. 154-169.

Hoem, Jon Øivind; Digranes, Ingvild; Stenersen, Arnhild Liene: Learning about materiality through tinkering with Micro:bits. Conference proceedings of the Design Management Academy. OSLOMET, HVL. Vitenskapelig artikkel.

Hoem Iversen, Sarah; Hoem, Jon: Producing Hypertext Narratives for Mobile Phones. I: Transforming Teacher Education with Mobile Technologies. Bloomsby Academic. 

Nyrnes, Aslaug: Jente–hest-kameratskap på tvers av artar: Hesteboka i økokritisk perspektiv. Barnelitterært forskningstidsskrift. Volume 10, No.1-2019, p.1–9. ISSN online: 2000-7493 DOI.

Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon; Hoem Iversen, Sarah: Aesthetic Experience through Students’ Production of Digital Books. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. p.137-153.

Skjelbred, Bente Helen; Borgen, Jorunn Spord: Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten "å skrive" i kunst og håndverk.. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2019; Volum 13.(1) s. -
HVL NIH

Editorial:

Digranes, Ingvild; Nimkulrat, Nithikul; Rissanen, Timo; Gao, Bo; Stenersen, Arnhild Liene Track 6.a Introduction. Materiality in the Digital Age . 2019, Conference proceedings of the Design Management Academy. OSLOMET, HVLLeder-

Inne til fagfellevurdering:

Gjernes, Liv Mildrid: Materialitetens poetikk. Essay. Sendt til vurdering for publisering i det skandinaviske tidsskriftet Techne-serien. 

Eide, Gro: «Tindebestigerskene» - refleksjonar over å skapa og erfara ein stadspesifikk installasjon. Vitenskaplig essay, levert inn til Nordic Journal of Art and Research.

Forskingsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.