MaTecSus

Forskargruppa "Materialitet, teknologi, berekraft" forskar på grensesnittet mellom menneske og natur.

Materialitet og teknologi er grensesnittet mellom menneske og natur. Materialitet og teknologi ber i seg historiske samband til ein kulturs handverkstradisjonar, og framtidsutfordringar inn i ein digital alder.

Det klassiske sambandet techne – ars knyttar også teknologi og materialitet til kunstfeltet og skapande (arbeids)prosessar, til produktutvikling, design og entreprenørskap, og til forbruk og overforbruk. I ein kulturs materialitet og teknologi ligg difor problemstillingar både av miljømessig, historisk, estetikkfagleg og innovativ karakter.

Materialitet i ein digital alder er kjernespørsmål i faget kunst og handverk/forming både i lærarutdanninga og felta vi utdannar for. Det angår skapande prosessar, materialkjensle og kunnskapsutvikling i alle slags medier og område innanfor design, kunst, arkitektur og visuell kommunikasjon, det angår organisering av undervisning, verkstadlæring, læringsaktivitetar og leik, ressursbruk i eit totalt berekraftperspektiv.

Forskargruppa Materialitet, teknologi, berekraft har sitt utspring i fagmiljøet innanfor faget kunst og handverk i lærarutdanninga. Gruppa fungerer på tvers av campus, og med eksterne medlemmer.

Forskargruppa har toppkompetanse både i akademisk retning (utdanningsforsking, medieforsking, tekstforsking) og i kunstnarleg utviklingsarbeid (professor i KU), og arbeider i skjeringa mellom etablerte forskingsparadigme og kunstnarisk utviklingarbeid.

Lenke til bloggen

MaTecSus-bloggen

Publikasjonar

Gjernes, L.M. (2020): Materialitetens poetikk. Et essay om hvordan tida viser seg i tradisjonene. Techne Series, Vol 27. Nr 2

Skjelbred, B. og Borgen, J.S. (2020): Tegning og didaktiske praksiser i kunst og håndverk. Techne Series. Vol 27, No. 1.

Bråten, Ingvard (2020): Wunderkammer: Ting- og kunnskapsorganisering i en aktivitetsbasert tidsalder. Vitenskapelig essay, Nordic Journal of Art and Research

Bråten, Ingvard; Borgen, Jorunn Spord: Hvor var det det butta, hvor er det blitt av alle gutta? Kunst og håndverk i et kjønns- og likestillingsperspektiv. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. 2019 ;Volum 12.(1).

Hoem, Jon; Schwebs, Ture: Digital Argumentation Aesthetics. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019. ISBN 9781138103511. p. 154-169.

Hoem, Jon Øivind; Digranes, Ingvild; Stenersen, Arnhild Liene: Learning about materiality through tinkering with Micro:bits. Conference proceedings of the Design Management Academy. OSLOMET, HVL. Vitenskapelig artikkel.

Hoem Iversen, Sarah; Hoem, Jon: Producing Hypertext Narratives for Mobile Phones. I: Transforming Teacher Education with Mobile Technologies. Bloomsby Academic. 

Nyrnes, Aslaug: Jente–hest-kameratskap på tvers av artar: Hesteboka i økokritisk perspektiv. Barnelitterært forskningstidsskrift. Volume 10, No.1-2019, p.1–9. ISSN online: 2000-7493 DOI.

Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon; Hoem Iversen, Sarah: Aesthetic Experience through Students’ Production of Digital Books. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. p.137-153.

Skjelbred, Bente Helen; Borgen, Jorunn Spord: Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten "å skrive" i kunst og håndverk.. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2019; Volum 13.(1) s. -
HVL NIH

Editorial:

Digranes, Ingvild; Nimkulrat, Nithikul; Rissanen, Timo; Gao, Bo; Stenersen, Arnhild Liene Track 6.a Introduction. Materiality in the Digital Age . 2019, Conference proceedings of the Design Management Academy. OSLOMET, HVLLeder-

Inne til fagfellevurdering:

Gjernes, Liv Mildrid: Materialitetens poetikk. Essay. Sendt til vurdering for publisering i det skandinaviske tidsskriftet Techne-serien. 

Eide, Gro: «Tindebestigerskene» - refleksjonar over å skapa og erfara ein stadspesifikk installasjon. Vitenskaplig essay, levert inn til Nordic Journal of Art and Research.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.

Forskergruppeleder

bilde av Jon Øivind Hoem

Jon Øivind Hoem

Førsteamanuensis