MaTecSus

Forskargruppa "Materialitet, teknologi, berekraft" forskar på grensesnitt mellom menneske og natur.

Materialitet og teknologi ber i seg historiske samband til ein kulturs handverkstradisjonar, og framtidsutfordringar inn i ein digital alder.

Det klassiske sambandet techne – ars knyttar teknologi og materialitet til kunstfeltet og skapande prosessar, til produktutvikling, design og entreprenørskap, men og til forbruk og overforbruk. I ein kulturs materialitet og teknologi ligg problemstillingar både av miljømessig, historisk, estetikkfagleg og innovativ karakter.

Materialitet i ein digital alder er kjernespørsmål i faget kunst og handverk/forming både i lærarutdanninga og felta vi utdannar for. Det angår skapande prosessar, materialkjensle og kunnskapsutvikling i alle slags medier og område innanfor design, kunst, arkitektur og visuell kommunikasjon. Det angår organisering av undervisning, verkstadlæring, læringsaktivitetar og leik, ressursbruk i eit totalt berekraftperspektiv.

Forskargruppa MaTecSus arbeider i skjeringa mellom etablerte forskingsparadigme og kunstfaglege forskningsformar.

Nyheter

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.

Forskergruppeleder

bilde av Jon Øivind Hoem

Jon Øivind Hoem

Førsteamanuensis