Materialutforskning – seminar, våren 2024

"Osterøyseminaret", 8-10 april 2024, samlet 15 deltakere i Den grøne fabrikken i Mjøsvågen. Seminaret hadde stedet og materialutforsking som omdreiningspunkt.

I undervisning, utviklingsarbeid og forskning er vi sosialisert inn i handlingsmønstre, som ofte kommer til uttrykk ved at vi nærmer oss en definert oppgave med en gjennomtenkt plan – vi skal gjennomføre noe.

Planer gjør oss effektive, men også forutsigbare. I mange sammenhenger er det noe vi ønsker. Planer leder oss imidlertid ikke i nye retninger, annet enn når noe kommer inn og på ulike vis ødelegger for planen. Materialers egenskaper er noe som på denne måten kan overta, og ta en form for styring over en skapende, utforskende prosess.

Den eneste planen for seminaret var derfor en struktur i tid, en avtale om sted og tilgang på et relativt bredt tilfang av materialer. Med det som utgangspunkt, var håpet å skape forskning gjennom materielle (ut)forskninger. Utforskningen skjer i kollektivt samvær, der vi oppholder oss sammen på et sted, over tid. Materialer, steder, atmosfære og historier setter i gang skapende prosesser. Prosesser som er (ut)forskende, men uten hypoteser eller spørsmål som er stilt på forhånd.

Arbeidene knyttes i ettertid til teorier om skapende prosesser, materialer, øko-relasjoner og samskaping. Vi forsøker å forstå arbeidene og prosessene i lys av posthumane og ny-materielle teorier, og gi bidrag til utvikling av et materialbasert metodedesign og nye ideer om hva de kan innebære i forske i og gjennom materialer.