Førsteamanuensis

Jon Øivind Hoem

Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskolen på Vestlandet – Bergen.

Underviser og forsker på nye, digitale medier. For tiden er forskning og utvikling særlig knyttet til robotassistert undervisning, sfæriske medier, utforsking av interaktiv installasjonskunst og bruk av mobilteknologi.

Jon leder forskernettverket IKT og medier i UH-nett Vest og er tilknyttet TekLab, et nettverk for akademisk teknologiutvikling på Vestlandet. Jon sitter også i arbeidsgruppen for digitalt samarbeid i UH-nett Vest.

Du finner mer om forskning og utvikling her, samt Foredrag og presentasjoner.

https://youtu.be/Pb0Y0-feo0A

Publikasjonar

 • Auditomosjon - haptisk lydkunst

  Hoem, Jon Øivind (2022)
 • Auditomosjon – haptisk og auditiv immersjon

  Hoem, Jon Øivind (2022)
 • New digital media - opportunities and future prospects

  Hoem, Jon Øivind (2022)
 • Parametrisk design og digital materialitet

  Hoem, Jon Øivind (2022)
 • Nyskaping gjennom bruk av roboter i undervisning

  Hoem, Jon Øivind, Fojcik, Martyna Katarzyna, Ates, Gizem, Fojcik, Marcin (2022)