Førsteamanuensis

Jon Øivind Hoem

Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskolen på Vestlandet – Bergen.

Underviser og forsker på nye, digitale medier i kombinasjon med fysiske materialer og romlige installasjoner.

Du finner mer om forskning og utvikling i denne bloggen, samt Foredrag og presentasjoner og kunstfaglige utviklingsarbeider

Underviser i

Estetikk i teori og praksis

Publikasjonar

 • Utvidet virkelighet i bøker for barn – «Augmented Reality» og analoge bøker

  Eide, Gro Merete, Hoem, Jon Øivind (2023)
 • Nyskaping gjennom bruk av roboter i undervisning

  Fojcik, Martyna Katarzyna, Fojcik, Marcin Andrzej, Hoem, Jon Øivind, Venås, Gizem Ates (2023)
 • Spherical media and haptic interfaces

  (2023)
 • Auditolocomotiv – automatoner som tegner

  Hoem, Jon Øivind, Bråten, Ingvard, Goodwin, Jeanett Ann (2023)
 • Utvidet virkelighet i bøker for barn – «Augmented Reality» og analoge bøker

  Hoem, Jon Øivind, Eide, Gro Merete (2023)
Vis alle