Professor

Liv Mildrid Gjernes

Arbeids- og kompetanseområde

Den største delen av min yrkeskarriere har jeg levd av mine egne ideer.Mellom annet med diplom fra "møbel" på kunsthøgskolen i Bergen,drev jeg min egen kunstpraksis helt tilbake fra 1980.Jeg har tatt del i mange nasjonale og internasjonale utstillinger,og har levert en mengde kunst til offentlige rom.Her i Bergen står min "altertavle for alle religionar"fra 1992 fortsatt i Bergen fengsel.KODE har også en del av mine arbeider i sine samlinger.Til sammen mer enn 50 fagfellevurderte offentlige innkjøp og oppdrag har det blitt,som ikke kan publiseres i Cristin. I 2011 tok jeg min master nr.2 i "Art and Design Education". Problemstillingen var:"Hvordan kan stillhet ytre seg visuelt? En undersøkelse av stillhet der form kan tolkes som mening". Siden har jeg vært 100% i lærerutdanninga.Førsteamanuensis på kunstfaglig grunnlag i 2013.Kunst er det ikke tid timer.Men jeg har fått publisert en artikkel som inneholder empiri fra min skapende praksis. Den handler om å ta form på alvor. Man kan finne den her i INFORMATION.Nordic Journal of Art and Research: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/1926/1722

Underviser i

 • Arkitektur og design/tre
 • 1-7,grunskolelærerutdanninga
 • 5-10 grunnskolelærerutdanninga
 • MACREL-Stord

Forskar på

 • Å ta form på alvor
 • Kunstnerisk utv.arbeid,se:www.livgjernes.no

Forskargrupper

 • MaTecSus (materialitet,teknologi og bærekraft (sustainability)

Publikasjonar

 • Aarup 1960 and the poetics of materials

  Gjernes, Liv Mildrid (2021)
 • Materialitetens poetikk. Et essay om hvordan tida viser seg i tradisjonene

  Gjernes, Liv Mildrid (2020)
 • Aarup 1960 and the poetics of materials

  Gjernes, Liv Mildrid (2019)
 • Aarup 1960 og materialitetens poetikk

  Gjernes, Liv Mildrid (2019)
 • Materialers poetikk

  Gjernes, Liv Mildrid (2019)