Forskingsdagane i Bergen

Mange av våre dyktige forskarar og stipendiatar er i sving under Forskingsdagane i Bergen. Her finn du ein oversikt over kva arrangement du bør få med deg.

Som vanleg deltar Høgskulen på Vestlandet i Forskingsdagene i Bergen saman med dei andre forskingsinstitusjonane i byen. Her får du ein oversikt over arrangementa som HVL deltek på.

Program i Bergen