Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm: Modellering som middel og mål i skolens matematikkundervisning

Modellering handler om å bruke matematikk til å beskrive, forstå og i noen tilfeller styre vår omverden. I undervisningen kan modellering skape forbindelser mellom elevers erfaringsverden og matematikk, danne grunnlag for å lære sentrale begreper, samt bygge opp elevers kompetanse til å stille opp, bruke og forholde seg kritisk til matematiske modeller. Hvordan dette kan gjøres belyser vi med eksempler på undervisning fra 3.–9. trinn i grunnskolen.

Morten Blomhøj er Leder af NCUM (Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning) og professor ved DPU, Aarhus Universitet. Mikael Skånstrøm er førsteamanuensis ved VIAUC, lærerutdanningen i Nørre Nissum.