Regional Innovation Policies Conference 2018

11. og 12. oktober ønsker HVL velkommen til den 13. Regional Innovation Policies Conference 2018 (RIP2018).

Om konferansen

Påmelding og program finner du på våre engelske sider / read more about the conference.

Viktige datoer

  • Call for abstract: 14.02.2018
  • Frist for innlevering av abstract: 15.08.2018
  • Tilbakemelding på abstract: 15.08.2018