SMH-dagene 2024: Invitasjon til konferansebidrag

Frist for innlevering gjekk ut 10. desember 2023!

SMH er Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for medisin og helsefag og arrangerer SMH-dagane annakvart år i samarbeid med lokal arrangementskomite.

Tema for SMH-dagene 2024 er «Digital utvikling i bibliotek».

Bidraga kan handle om:  
verktøy, undervisningsformer, kunstig intelligens, utvikling av prosessar i kunnskapsoppdateringar, nye tenester i bibliotek, digital kompetanse for bibliotekarar, digital marknadsføring eller det menneskelege aspektet i alt det digitale

Har du eit prosjekt, har laga eit opplegg, eit verktøy, eller noko anna gøy du har lyst til å presentere for bibliotekarkollegaer? 

Då bør du sende inn samandrag til  

  • Poster (ståande format, A0) + 1 min presentasjon i plenum 
  • Workshop - 45 min - ein workshop består av ei kort innleiing og aktivitetar for deltakarane 
  • Presentasjon i plenum - 30 min (20 min presentasjon og 10 min til spørsmål)  
  • Presentasjon i parallellsesjon - 20 (15 min presentasjon og 5 min til spørsmål) 

Samandraget du sender inn bør vera på 300-600 ord. 

Bruk dette skjema for ditt konferansebidrag konferansebidrag til SMH-dagane 2024 

Ny frist for innsending av forslag til bidrag er 10.desember 2023.
Du får beskjed 15. desember 2023 om bidraget ditt får plass på SMH-dagane 2024

SMH-dagene vert arrangert av lokal arrangementskomite frå HVL, UiB og VID på vegne NBFs spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH). 
 
Velkommen!

Spørsmål? Ta kontakt med:

Einingsleiar
Bibliotek