SMH-Dagene 2024

Keynote

 

Nerdenes hevn! Integritet og kvalitet i en gjennomdigitalisert kunnskapsoppsumeringsarbeidshverdag.

[Sammendrag]

Det er en naturlig menneskelig tendens å søke å oppnå våre mål med minst mulig innsats. Når digitale teknologier gir oss smarte løsninger og arbeidsverktøy basert på fiffige maskinlæringsalgoritmer, er det derfor ikke overraskende at de raskt finner sin plass i arbeidshverdagen til forskere og de som støtter dem. Ikke minst ser vi vel dette tydelig i kunnskapsoppsumeringsfeltet.

Men hva skjer da med bibliotekarens rolle? Hvem trenger oss når kunstige intelligenser gjør både søk, utvelgelse, datauttrekk og selve oppsummeringen?

Digitale hjelpemidler er alltid toegga. De kan gjøre oss mer effektive og de kan bidra til å at vi gjør gode beslutninger raskt. De kan også lede den uforsiktige til handlemåter som truer påliteligheten i forskningen. Slike trusler oppstår kanskje oftere når målene vi søker å oppnå ikke bare handler om å gi de beste svarene på de vanskelige problemstillingene, når det skorter litt på forståelsen og respekten for metodeprinsippene, og når kunnskapen om hvordan teknologien fungerer er dårlig.

I dette foredraget vil jeg argumentere for at vi nå trenger pinlig nøyaktighet, ekstrem grundighet, sær spisskompetanse, god metodekompetanse og, fremfor alt, dyp respekt for integritet og kvalitet i kunnskapsproduksjonen, mer enn noensinne. Digitaliseringen faller sammen med trusler mot pålitelighet, og hvis ikke utfallet skal bli flere reproduserbarhetskriser og ytterligere svekket tillit til forskning og utdanning, krever det at mange nok holder fanen høyt for verdier og prinsipper som beskytter og styrker kvaliteten.