SMH-dagene: Program

bilde av Keynote Carina Carl

Keynote Carina Carl

Psykolog med spesialisering i arbeidspsykologi og forfatter

bilde av Keynote Torstein Låg

Keynote Torstein Låg

Førstebibliotekar ved UiT Norges artiske universitet

Program mandag 11. mars 2024

 • 16.00
  16.30
  Oppmøte SMHs medlemsmøte på HVL, Biblioteket
 • 16.30
  18.00
  Fagseminaret om det nye fagbiblioteket ved Sykehuset Vestfold
 • 18.00
  Årsmøte

  Det blir servert mat og me legg opp til sosialt samver utover kvelden. 

Program tirsdag 12. mars 2024

 • 09.00
  10.00
  Registrering - Kaffi og litt mat 
 • 10.00
  10.15
  Opning og velkommen

  Velkomen frå leiar av arrangementskomiteen Gunhild Austrheim, HVL Kulturelt innslag

 • 10.15
  11.00
  Opningsføredrag

  Ved Carina Carl, psykolog og forfattar 

 • 11.00
  11.15
  Pause m/kaffi 
 • 11.15
  11.45
  Digital kompetanse må du ha!

  Ved Regina Küfner Lein, UiB; Irene Hunskår, VID; og Therese Skagen, HVL

 • 11.45
  12.15
  Framtiden for Helsebiblioteket – kort status og presentasjon av utviklingsplan

  Ved Kim Kristoffer Dysthe og Kjell Tjensvoll, FHI

 • 12.15
  13.15
  Lunsj
 • 13.15
  14.15
  Sponsorinnlegg frå gullsponsorane

  Covidence, Ebsco, Wolters Kluwer - Ovid og Prenax/TDNet

 • 14.15
  14.30
  Pause m/kaffi og litt mat
 • 14.30
  15.00
  HVL-studenters bruk og oppfatninger av KI-chatboter i utdanning

  Ved Anja Møgelvang og Odin Schei, HVL

 • 15.00
  16.30
  Workshop

  Ned i kaninhullet: på oppdagelse i ulike KI-verktøy til bruk i systematiske kunnskapsoversikter. Workshop ved Johanne Longva, Glenn Bjerkenes m.fl., UiO (2 X 45 min)

 • 16.30
  Avslutning 1. dag
 • 19.00
  Konferansemiddag

   Opus XVI

Program onsdag 13. mars 2024

 • 09.00
  09.45
  Preparing a systematic review: AI and the library

  Ved Hans Lund, HVL

 • 09.45
  10.30
  Digitalt kurs for litteraturoppgaver i medisin og helsefag

  Ved Ida Sofie Sletten, Christine Tarlebø Mjøs, Barbara Hammer, Kristin Chisholm Valeur  Børresen og Regina Küfner Lein, UiB 

 • 10.30
  11.00
  Pause m/kaffi og litt mat
 • 11.00
  11.30
  A network analysis of the resource list used in Norwegian health-related teaching

  Ved David Massey og Thomas Sødring, OsloMet

 • 11.30
  12.00
  ASReview og Covidence - Kan maskinlæring effektivisere screeningen?

  Ved Glenn Bjerkenes, UiO

 • 12.00
  13.00
  Lunsj
 • 13.00
  13.20
  Kan OpenAlex erstatte tradisjonelle søkekilder for kunnskapsoversikter?

  Ved Gyri Hval, FHI

 • 13.20
  13.45
  Søkenarrativer som et ledd i å gjøre systematiske litteratursøk transparente 

  Ved Vibeke Saltveit og Marit Gjone Sandsleth, USN

 • 13.45
  14.00
  Pause m/kaffi og litt mat
 • 14.00
  14.45
  Avslutningsføredrag: Nerdenes hevn! Integritet og kvalitet i en gjennomdigitalisert kunnskapsoppsummeringsarbeidshverdag

   Ved Torstein Låg, UiT

 • 14.45
  15.00
  Avslutning av konferansen

  Ved Christine Øye, prorektor for forsking ved HVL

 • 15.00
  Vel heim!
Program pdf