Ressurser

Here we will continuously publish various types of downloadable resources from the project.  You can find a complete list of publications in the CRISTIN database.

 

The PedPod by EX-PED-LAB podcast hopes to be a vessel for research dissemination, research translation, and a method to co-construct and explore understandings of pedagogical innovations in the field of early childhood education and care. Guests in this podcast are leading researchers in the field of early childhood education and care in different parts of the world.

Dette bokkapittelet handler om funn fra EX-PED-LAB-prosjektets første år. Her fremhever vi både suksesser og utfordringer, og diskuterer hva som får samskaping i praksisutviklende forskning til å fungere – eller ikke fungere. Disse funnene vil vi bruke til å videreutvikle verkstedsmetodologien. Kapittelet er hentet fra boken "Methodology for Research with Early Childhood Education and Care Professionals", som er gratis tilgjengelig på nett.

Illustrasjon frå framsida av rapporten

Denne rapporten er basert på samarbeid med Bergen Kommune, og handler om et pilotprosjekt for utprøving av nye samarbeidsformer for samskaping og kunnskaping mellom forskere og barnehager. I «verksteder» er det lagt til rette for utforskning og pedagogisk kreativitet gjennom konseptet EX-PED-LAB— Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory. Fire barnehager har deltatt i samskapingsprosessene, som varte fra november 2019 til mars 2021.

 

Here we will upload resources for:
- Kindergarten teachers
- Kindergarten teacher training
- Families and local communities