Ressurser

Her vil vi fortløpende publisere ulike typer nedlastbare ressurser fra prosjektet.  En komplett publikasjonsliste finner du i CRISTIN-databasen.

Hvordan blir du som barnehagelærer en utforskende medforsker? Disse 15 oppfordringene er hentet fra boka "Barnehagelærer som medforsker - en arbeidsbok for utvikling i barnehagen" (Cappelen Damm), skrevet av noen av forskerne bak EX-PED-LAB. Lykke til!

Dette bokkapittelet handler om funn fra EX-PED-LAB-prosjektets første år. Her fremhever vi både suksesser og utfordringer, og diskuterer hva som får samskaping i praksisutviklende forskning til å fungere – eller ikke fungere. Disse funnene vil vi bruke til å videreutvikle verkstedsmetodologien. Kapittelet er hentet fra boken "Methodology for Research with Early Childhood Education and Care Professionals", som er gratis tilgjengelig på nett.

Denne rapporten er basert på samarbeid med Bergen Kommune, og handler om et pilotprosjekt for utprøving av nye samarbeidsformer for samskaping og kunnskaping mellom forskere og barnehager. I «verksteder» er det lagt til rette for utforskning og pedagogisk kreativitet gjennom konseptet EX-PED-LAB— Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory. Fire barnehager har deltatt i samskapingsprosessene, som varte fra november 2019 til mars 2021.