Learning is Visual

Learning is Visual er et forskingsprosjekt finansiert av NORHED. I samarbeid med ulike insitutsjoner i Tanzania, skal forskere ved Høgskulen på Vestlandet bidra til å øke kunnskap om sammenhengen mellom syn og læring.

LiV-konferansen 2024

Når synsfunksjonene er forstyrret, kan elevene slite med lesing, læring, konsentrasjon og utholdenhet, selv med motoriske aktiviteter.

På grunn av mangel på ressurser i helsesystemene og mangel på oppmerksomhet om synsvansker i samfunnet for øvrig, har mange land som Tanzania ikke obligatorisk synsscreening.

Forskningsbasert kurs for lærere og spesiallærere

Prosjektet Learning is Visual (LiV) er et NORHED II-finansiert prosjekt. I samarbeid med Patandi Teachers College of Special Need Education i Tanzania og Tanzania Institute of Education skal Høgskulen på Vestlandet bidra til å utvikle et forskningsbasert kurs for lærere og spesiallærere.

Mastergrad i spesialpedagogikk med fokus på synsproblemer

Ved University of Dodoma vil det bli etablert en mastergrad i spesialpedagogikk med fokus på synsproblemer. Begge disse aktivitetene er laget for å sikre en bedre opplæring for alle elever. Målet er at vi sammen skal nå ut til alle nivåer i skoleverket og formidle kompetanse sammenhengen mellom syn og læring.

Les mer om prosjektet

Artikler knyttet til prosjektet

Felder, M., Wilhelmsen, G. B. & Schneider, K. (2021). Developing “Vision for Learning” Competencies among Teachers in Tanzania – An Innovative Higher Education Initiative. Creative Education, 12, 82-102.  

Wilhelmsen, G. B. (2016). School starters’ vision – An educational approach. Improving Schools, 1-13. 

Wilhelmsen, G. B., Aanstad, M. I. & Leirvik, E. I. B. (2015). Implementing vision research in special needs education. Improving schools, 30(2), 134-149. 

Wilhelmsen, G. B. & Knudsen, E. (2020). Reading starts as a vision process. In B. Hvidsten, I.

Kuginyte-Arlauskiene, G. Söderlund (Eds), Adapted Training and Special Needs Education in Theory and Practice [Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis]. Fagbokforlaget.

Wilhelmsen, G. B., Eide, M. G. & Felder, M. (2021). Assessment of eye movements and selected vision function tests in three pupils with albinism: A case study in Tanzania. British Journal of  Visual Impairment. 

Wilhelmsen, G. B. & Felder, M. (2021). Learning is Visual: Why Teachers Need to Know about Vision. Chaper 9 in S. Waller, L. Waller, V. Mpofu & Kurebwa, M. (Eds.), Education at the intersection of globalization and technology.

Wilhelmsen, G. B. & Felder, M. (2021). About the importance of vision screening by teachers in schools: A study from Tanzania. Improving schools, 1-18.

Wilhelmsen, G. B. & Felder, M. (2021). Structured visual learning and stimulation in school: An intervention study. Creative Education, 12, 757-775.