Professor

Gunvor Birkeland Wilhelmsen

Arbeids- og kompetanseområde

Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk, synspedagogikk, synets betydning for læring og utvikling og synets nevrologi. Fagfelt: Habilitering Lese- og skrivevansker Rehabiliteringsforskning Spesialpedagogikk Tilpasset opplæring Utredning Veiledning Lærerutdannet, spesialpedagog, synspedagog. Hovedfag (1994) og dr. scient (2000) i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Foreleser på masterprogram med fordypning i synspedagogikk ved NTNU. Høgskolens representant i Fagråd Syn - Bergen. Fagbokforfatter innen spesialpedagogikk/synspedagogikk.
Underviser i
  • Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk, lese- og skrivevansker, visuelle forstyrrelser, synets nevrologi, forskningsmetode. Startet videreutdanningene: Synspedagogikk emne 1: Syn for lesing og læring (30 sp) Synspedagogikk emne 2: Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk (30 sp)
Forskar på
  • Synspedagogiske strategier ved visuelle lesevansker, orienteringsvansker og i daglige gjøremål.
  • Barns funksjonelle syn
  • Sammenhengen mellom synsforstyrrelser og lesing, oppmerksomhet, konsentrasjon og motorikk.
  • Synsvansker etter hjerneskader