Torsdag 25. april

 • 08.30
  Registrering på Quality Hotel Sogndal for nye konferansedeltakarar
 • 09.00
  Velkommen

  Anne Gine Hestetun og Jenny Følling 

 • 09.15
  Kort oppsummering av dag 2 og introduksjon til dag 3
 • 09.20
  Paris and our Uncommon Future: Carbon budgets and Equity in 2019

  Jesse Schrage (CET)

 • 09.45
  Kva meiner innbyggjarane om å redusere sitt eige forbruk for å redde miljøet?

  Nye resultat frå Universitetet i Bergen sitt medborgarpanel.  Endre Tvinnereim, Norsk Medborgarpanel og Senter for klima og energiomstilling (CET)

 • 10.10
  Korleis klare nullutslepp frå godstransport?

  Resultat frå godstransportanalyse på Vestlandet frå eit klimaperspektiv
  v/ Bjarte Børtveit, Statens vegvesen.

 • 10.30
  Nullutslepp frå persontransport

  v/ Sølve Dag Sondbø

 • 10.50
  Spørsmål og oppsummering
 • 11.00
  Kaffi og beinstrekk (evt. utsjekk)
 • 11.30
  Kva rom er det for lokale bidrag til den komande klimaomstillinga?
 • 12.00
  Valkampdebatt

  Ordstyrar: Frøy Gudbrandsen, BT

 • 12.45
  Oppsummering
 • 13.00
  Lunsj og vel heim