#Klimaomstilling2019

Quality Hotel Sogndal
Time icon
Når:23. april   16:00
Varer til: 25. april 14:00

Velkommen til den fjerde nasjonale klimaomstillingskonferansen i Sogndal! 

Gjennom konferansen ønskjer vi å tematisere korleis forsking, forvaltning, organisasjonar og næringsliv i samarbeid kan bidra til å klimaomstille samfunnet.

Tema for årets konferanse er klimaomstillingsval.

Forskarane seier at vi har 12 år på å klare omstillinga som er nødvendig for å nå 1,5 gradersmålet. Kva val, både personlege og politiske, må vi ta i dag for å klare å nå dette målet, og for å tilpasse oss eit klima i stadig endring?

Målgruppene er tilsette i kommunar og andre offentlege verksemder, politikarar, forskarar, næringslivet, konsulentar og studentar. 

Program og påmelding kjem på nyåret!

Logoar