#Klimaomstilling2019

Quality Hotel Sogndal
Time icon
Når:23. april   16:00
Varer til: 25. april 14:00

Velkommen til den fjerde nasjonale klimaomstillingskonferansen i Sogndal! 

Tema for årets konferanse er omstillingsval.

Klimaforskarane gir oss 12 år – eller tre kommunestyreperiodar – på å halvere utsleppa om vi skal klare å nå 1, 5 gradersmålet. Kva val må vi ta i dag for at vi skal klare å nå målet, og for å tilpasse oss eit klima i stadig endring?

Målgruppene er tilsette i kommunar og andre offentlege verksemder, politikarar, forskarar, næringslivet, konsulentar og studentar. 

Gjennom konferansen ønskjer vi å tematisere korleis forsking, forvaltning, organisasjonar og næringsliv i samarbeid kan bidra til å klimaomstille samfunnet.

Program tysdag 23. april

Program onsdag 24. april

Program torsdag 25. april

Praktiske opplysningar og prisar

 

Logoar frå samarbeidspartar