Kulturuka i Sogndal

Laurdag 19. oktober

  • 13.00: Opning av utstilling med eit utval kunstnarlege arbeid frå HVL-tilsette Margarita Antipova og Hege Gjerde Sviggum. Stad: Kafé Krydder.

  • 13.30-14.30: Fortelling, teikning og musikk ved HVL-tilsette Henriette Harbitz, Margarita Antipova, Hans Mark Svedal og Lena Skjerdal. Stad: Kafé Krydder.

Torsdag 24. oktober

  • 13.00–15.00: Paneldebatt om den nye strategien til Regjeringa om praktisk og estetisk innhald i barnehage, skule og lærarutdanning. Professor Kari Holdhus innleier, og debatten blir leia av professor Magne Espeland. Strøyming frå Bragebygget, rom TOR B-1.102. Sjå kven som sit i panelet.

  • 18.00-20.00: Forteljarkurs for besteforeldre og foreldre ved høgskulelektor Henriette Harbitz. Stad: Kafé Krydder.

Mandag 21.fredag 25. oktober

Utstilling med studentarbeid i biblioteket i Høgskulebygget. Opningstider: 08.00-20.00.