Oppstart av kurs 1

NORBARN sitt første forskerkurs er nå godt i gang.

Kurset «Nyere barnehageforskning i et Nordisk perspektiv» blir tilbudt ved OsloMet og 13 av forskerskolen sine studenter, samt en ekstern student, er aktivt i gang med studiene. 11.-12.januar gjennomførte de to digitale oppstartsdager med godt engasjerte ph.d.-studentene. Innholdet i emnet er en videreføring av temaer som ble tatt opp på ph.d.-dagen til forskerskolestudentene i oktober, og emneansvarlige Tove Lafton, Elin Reikerås, Thomas Moser, samt gjesteforsker Mathias Urban går nå dypere inn i temaene historiske, politiske og pedagogiske ideer i den nordiske velferdsmodellen for barnehager. Kurslederne opplever fine diskusjoner både studentene imellom og mellom studenter og undervisere, og temaer som «hva må en levere opp til når det gjelder innhold og forskningsdesing?» og «hvordan posisjonere seg som forsker?» blir engasjert diskutert.

Kurset har denne uken hatt samling nr.2 som foregikk fysisk i Oslo. I perioden mellom samlingene jobbet studentene gruppevis med en oppgave som vil gi de økt forståelse av kvalitativ forskning fra samling 1 til samling 2. I oppgaven jobbet de med å skape et "kart" over den nordiske barnehageforskningen. I samling 2 har dette kartet blitt videreutviklet i en felles workshop.


Studentene skaper kart over nordisk barnehageforskning.

Samling 2 er lagt opp til fysisk samling for å styrke samholdet mellom barnehageforskere i Norge. For noen studenter kan det være en god grunn til ikke å stille opp fysisk. Kurset har derfor en hybrid løsning for disse. Studentene uttaler selv at det å møtes og være sammen i samme rom har betydning for å bli kjent med hverandre. Å møtes på tvers av institusjoner gir verdifull innsikt i forskningstradisjoner og syn på hva som er viktig i barnehageforskning. Tema for samling 2 har vært små kvalitative studier, og hvordan studier med ulike epistemologiske og teoretiske innganger kan skrives fram. Metodemangfold og betydningen av ulike blikk på barnehagefeltet har vært gjennomgående i hele kurset.

Tilbakemeldingen fra studentene til nå er at de synes at kurset er spennende i tillegg til at de ser verdien av å møte andre stipendiater som er opptatt av tilsvarende tematikk. Prosjektene til stipendiatene spenner vidt og det gjør at de kan både støtte hverandre og utfordre hverandre i tenkning og utforsking.

Vi ønsker studentene og kursansvarlige masse lykke til med sluttinnspurten!