Ph.d.-dag i Stavanger

Studentene ved forskerskolen NORBARN har hatt sitt første treff.

23 oktober arrangerte Forskerskolen NORBARN sin første ph.d-dag. Dagen er en pre konferanse til Norsk barnehagekonferanse. 19 nye ph. d.- stipendiater ved partnerinstitusjonene i Forskerskolen deltok.  Studentene fikk en flott dag! Dagen startet med dialog om erfaringer, muligheter, realiteter og visjoner for kunnskap og kunnskapsdeling om barnehagen. Studentene fikk høre at Forskerskolen NORBARN er dannet for at de som barnehageforskere skal få en møteplass. Her får de et nytt nettverk for barnehageforskning i Norge, der unge forskere, arbeidsliv og senior forskere møtes. NORBARN utgjør et nettverk som skal utvikle kritisk og konstruktive dialoger om kvalitet i barnehageforskningen. NORBARN ser også på hvordan barnehageforskning kan bidra til å styrke barns vilkår.

NORBARN reiser pågående dialoger langs tre hovedlinjer;

  1. Kvalitet i barnehageforskningen; Hvilken kompetanse og ferdigheter kan vi styrke for at forskningen får betydning for barn og samfunnet (arbeidsliv)?
  2. Nordisk barnehagemodell, finnes den?
  3. Bærekraftige fremtider; Hvordan bidrar barnehageforskningen?

Sentralt i programmet sto et verksted der stipendiatene spilte inn behov og ønsker for forskerskolens utvikling. I rundebordssamtaler fikk stipendiatene legge frem spørsmål eller problemstillinger knyttet til sin egen forskning i mindre grupper. Her fikk vi gode dialoger og responser mellom deltakerne som også var seniorforskere. Forskerskolen har også postdoktorer som medlemmer. To av postdoktorene hadde tatt turen og deltok som respondenter, sammen med forelesere denne dagen. På forelesningsprogrammet sto Professor Yvonne Anders, University of Bamberg som la frem utfordringer for neste generasjons forskere innen barnehagefeltet. Profossor i Forskerskolen, Mikhail Gradovski, UiS og HVL, la frem forskningsdesignet for følgeforskningen av Forskerskolen. Professor Mathias Urban, UiS og Dublin City University, stilte en rekke spørsmål knyttet til barnehagemodeller i verden, deriblant også den nordiske modellen. Professor Thomas Moser viste resultater fra kunnskapsoppsummering av skandinavisk barnehageforskning. Sammen med prosjektleder Elin Eriksen Ødegaard fra HVL, foreleserne for dagen, postdoktormedlemmene som deltok og førsteamanuensis Zacharias Andreadakis fra HVL hadde ph.d.-studentene god oppfølging denne dagen.

Vi gleder oss til å treffe alle igjen!